Cludiant Coleg Llandrillo


Os ydych yn fyfyriwr Addysg Bellach llawn amser sydd:

  • yn iau na 19 mlwydd oed ar 31 Awst 2022 ac
  • yn byw yn siroedd bwrdeistrefol Conwy neu Ddinbych ac
  • yn byw dros dair milltir o gampws y Coleg yr ydych yn ei fynychu,

...yna byddwch yn gymwys i gael tocyn bws am ddim i'ch galluogi i deithio yn ôl ac ymlaen i'ch campws agosaf ar fysiau a ddarperir gan y Cyngor.

Am arosfannau bysiau ac amseroedd i Goleg Llandrillo cliciwch yma.

I gampws Llandrillo-yn-Rhos o:

Sylwer: Ni fydd posib dal bws T19 i Landrillo-yn-Rhos o’r 11eg o Chwefror ymlaen. Daliwch y bws 66B yn lle.

I gampysau’r Rhyl ac Abergele

Cysylltiadau defnyddiol: