Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Ffioedd Cwrs

Gwybodaeth am ffioedd cyrsiau a chostau cwrs ychwanegol.

Cyrsiau Llawn Amser (Lefel 1-3)

Tâl am Adnoddau
Bydd gofyn i fyfyrwyr a fydd yn dechrau yn unrhyw un o'r tri Coleg fis Medi dalu £25 y flwyddyn am adnoddau. Am yr un taliad hwn, cewch gyfrif e-bost personol, mynediad i'r Rhyngrwyd, adnoddau cwricwlaidd a rhyddid i ddefnyddio'r llyfrgell, yn ogystal â Cherdyn Adnabod colegol a'r hawl i argraffu'ch gwaith (hyd at £30) yn yr ystafell ddosbarth neu yn y gweithdy TG. Bydd gofyn i chi dalu'r Ffi am Adnoddau wrth gofrestru yr wythnos gyntaf yn y Coleg.