Dyddiadau Tymor i Fyfyrwyr


Blwyddyn academaidd 2022-2023

Tymor un: 05/09/2022- 23/12/2022

Noder: Mae Addysg Uwch yn dechrau 12/09/2022

Hanner tymor: 31/10/2022 - 04/11/2022
Gwyliau'r Nadolig: 26/12/2022 - 09/01/2023

Tymor dau: 09/01/2023 - 31/03/2023

Hanner tymor: 20/02/2023 – 24/02/2023
Gwyliau'r Pasg: 03/04/2023 – 14/04/2023

Tymor tri: 17/04/2023 - 23/06/2023

Noder: Mae Addysg Uwch yn gorffen ar 26/05/2023
Hanner tymor: 29/05/2023 – 02/06/2023
Gwyliau'r Haf: 26/06/2023 ymlaen