Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Blwyddyn academaidd 2023-2024

Tymor un: 31/08/2023 - 22/12/2023

  • Tymor 1 i ddechrau i fyfyrwyr newydd: 31/08/2023
  • Tymor 1 i ddechrau i fyfyrwyr Blwyddyn 2, Lefel 3 a Rhan Amser: 04/09/2023
  • Tymor 1 i ddechrau i fyfyrwyr Addysg Uwch a Dysgu Seiliedig ar Waith: 11/09/2023
  • Hanner Tymor yr Hydref: 30/10/2023 - 03/11/2023
  • Gwyliau'r Nadolig: 25/12/2023 - 08/01/2024

Tymor dau: 08/01/2024 - 22/03/2024

  • Hanner Tymor Chwefror: 12/02/2024 - 16/02/2024
  • Gwyliau’r Pasg: 25/03/2024 - 05/04/2024

Tymor tri: 08/04/2024 - 21/06/2024

  • Hanner Tymor mis Mai: 27/05/2024 - 31/05/2024
  • Gwyliau'r Haf: 24/06/2024 ymlaen