Yr Hwb Cefnogi Myfyrwyr

Gwybodaeth am y gwasanaethau lles a'r gefnogaeth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr, yn ogystal â gwybodaeth am ddyddiadau'r tymhorau a chludiant.

Dwyfor Dolgellau 46

Cymorth i Fyfyrwyr

Cynigir amryw o wasanaethau arbenigol er mwyn rhoi cymorth a chyngor i chi.

Dewch i wybod rhagor...
I Stock 875247422

Cymorth Ariannol

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol i astudio.

Dewch i wybod rhagor...
PAGE 12 transport9617

Cludiant

Mae gan y Grŵp gampysau ledled Gogledd Cymru ac mae'n darparu nifer o ffyrdd i fyfyrwyr gyrraedd a gadael eu prif safle astudio.

Dewch i wybod rhagor...
I Stock 1200928994 Smaller

Dyddiadau Tymor

Gwybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau a chyfnodau gwyliau.

Dewch i wybod rhagor...
Rhoson Sea 176

Eich Lles Yn Y Coleg

Dysgwch am sut rydym yn cefnogi eich lles yn ystod eich amser yn y coleg.

Dewch i wybod rhagor...