Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Yr Hwb Cefnogi Myfyrwyr

Gwybodaeth am y gwasanaethau lles a'r gefnogaeth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr, yn ogystal â gwybodaeth am ddyddiadau'r tymhorau a chludiant.

Dysgwr benywaidd a gwrywaidd yn gweithio ar Apple iMac

Cymorth i Fyfyrwyr

Cynigir amryw o wasanaethau arbenigol er mwyn rhoi cymorth a chyngor i chi.

Dewch i wybod rhagor...
Perchennog busnes yn astudio cwrs o gartref

Cymorth Ariannol

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol i astudio.

Dewch i wybod rhagor...
Bws mini a bws tu allan i gampws Glynllifon

Cludiant

Mae gan y Grŵp gampysau ledled Gogledd Cymru ac mae'n darparu nifer o ffyrdd i fyfyrwyr gyrraedd a gadael eu prif safle astudio.

Dewch i wybod rhagor...
Pobl yn defnyddio gliniadur

Dyddiadau Tymor

Gwybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau a chyfnodau gwyliau.

Dewch i wybod rhagor...
Nifer o fyfyrwyr tu allan i gampws Llandrillo-yn-Rhos

Eich Lles Yn Y Coleg

Dysgwch am sut rydym yn cefnogi eich lles yn ystod eich amser yn y coleg.

Dewch i wybod rhagor...
Myfyriwr yn ysgrifennu mewn arholiad

Arholiadau

Cyfarwyddiadau, Arweiniad a chyngor i Ymgeiswyr a Staff

Dewch i wybod rhagor...