Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Mae Grŵp Llandrillo Menai (GLlM) wedi ymrwymo i ddarparu ystod lawn o addysg bellach a hyfforddiant hygyrch o fewn y gymuned y mae'n ei gwasanaethu. Drwy ei ddarpariaethau dysgu cyffredinol ac ychwanegol, ei nod yw sicrhau bod pob dysgwr cofrestredig yn gallu gwneud cynnydd yn unol â'u dyheadau a'u galluoedd o fewn y cyrsiau a gynigir.

Mae ein Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant yn rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr gyda ADY.

Dysgwr ac aelod o staff yn ysgwyd llaw

Cwrdd â'r tîm

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr yn ysgrifennu mewn arholiad

Gwybodaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr a gwarcheidwaid

Dewch i wybod mwy
Nifer o fyfyrwyr tu allan i gampws Llandrillo-yn-Rhos

Trosglwyddo o’r ysgol i’r coleg

Dewch i wybod mwy
Graffeg Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredinol

Dewch i wybod mwy
Pobl yn trafod dogfen

Cynnig Darpariaeth Dysgu Cyffredinol ac Ychwanegol

Darllen (PDF)

Cysylltwch â ni:

Rydym ar agor Llun-Gwener rhwng 9:00-16:30.

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg a bydd amseroedd ateb gohebiaeth yn y naill iaith a'r llall yr un fath.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ADY a Chynhwysiant, gallwch gysylltu â'r tîm ar: ady@gllm.ac.uk neu drwy lenwi’r ffurflen isod: