Academi Bêl-droed Menai


Bydd yr Academi Bêl-droed yn rhoi cyfleoedd a chefnogaeth i chi feithrin eich sgiliau ac ehangu eich profiadau ar y maes chwarae, yn ogystal ag astudio ar gwrs academaidd llawn amser yng Ngholeg Menai. Mae'n darparu rhaglen gyfannol sy'n rhoi sylw i ddatblygiad corfforol, technegol, tactegol a seicolegol yn ogystal â sut i reoli fford.

Nod yr Academi, mewn partneriaeth â CREAD, Camu i'r Copa a Chymdeithas Pêl-droed Cymru, yw darparu cyfleoedd i chwaraewyr pêl-droed talentog yng Ngogledd Orllewin Cymru gael chwarae, hyfforddi a datblygu dan arweiniad hyfforddwyr UEFA proffesiynol. Yn ogystal, cynhelir sesiynau cryfhau a chyflyru gydag athletwr Olympaidd.

Datblygiad Academaidd
Bydd Academi Bêl-droed Coleg Menai yn eich paratoi ar gyfer gyrfa bosibl fel pêl-droediwr proffesiynol neu rannol broffesiynol, ond mae'ch cynnydd academaidd yn bwysig iawn i ni hefyd.

Byddwch yn cadw pob drws ar agor drwy barhau â'ch astudiaethau yn ogystal â'ch chwaraeon.

Mae'r rhaglen bêl-droed yn Academi Menai yn rhedeg yn gyfochrog â'r cwrs Lefel 3 BTEC mewn Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth). Gan ddibynnu ar eich graddau, gall y cwrs hwn roi i chi'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i fynd ymlaen i ddilyn cwrs prifysgol.


Datblygiad Pel-Droed
Fel un ddim ond wyth coleg a achredwyd yn Goleg Ffocws gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru, mae timau pêl-droed ein Hacademi'n cymryd rhan yng ngemau Uwch Gynghrair Colegau Gogledd Orllewin Prydain. Caiff chwaraewyr gyfle i chwarae pêl-droed ar lefel uchel mewn gemau cystadleuol rheolaidd sy'n llawer mwy dwys a chorfforol nag unrhyw beth y maent wedi ei brofi yn yr ysgol neu ar y lefel Dan 16.

Fel rhan raglen bêl-droed Academi Menai, bydd gan ddysgwyr fynediad i'r canlynol:

 • 4.5 awr sesiynau ymarfer wedi'u hamserlennu yn ogystal â gemau ar ddydd Mercher
 • Dadansoddiad berfformiad unigol a thîm
 • Cyngor ar faeth
 • Cyfleoedd i fod yn sgwadiau Dan 18 a Dan 19 Colegau Cymru a Dan 18 Ysgolion Cymru
 • Cyfleoedd i ennill cymwysterau allgyrsiol

Yn y gorffennol, mae Academi Menai wedi cael llwyddiant arbennig yn y maes pêl-droed, ac wedi ennill pencampwriaeth Dan 19 Ysgolion Cymru yn 2013 a 2014. Mae wedi cynhyrchu sawl aelod o garfannau cenedlaethol, gyda 32 o ddysgwyr wedi cael eu dewis ers 2011 i chwarae i garfannau Dan 18 a Dan 19 Colegau Cymru a Dan 18 Ysgolion Cymru.

Mae Academi Menai'n cynnig cyfleoedd mewn amrywiaeth o chwaraeon eraill yn ogystal, gan gynnwys Rygbi (Bechgyn a Merched), Rhedeg Traws Gwlad ac Athletau, Pêl-droed Merched a Golff.

Amserlen hyfforddi
Dydd Llun a Mawrth: 10:55-12:25, Technical tactical sessions

Sesiwn cryfder a chyflyru yng nghanolfan chwaraeon Brailsford gyda Gareth Evans, codwr pwysau Olympaidd a Chymanwlad.

Straeon Llwyddiant

 • Owain Tudur Jones: Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff) - Abertawe, Norwich a Chymru
 • Dion Donohue: Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth) - Chesterfield
 • Ifan Emlyn Jones: Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth) - Bangor, Cymru Dan 18, Colegau Cymru Dan 18 a Dan 19 (Capten) ac Ysgolion Cymru Dan 18
 • Shaun Cavanagh: Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth) - Bangor, Colegau Cymru Dan 18 a Dan 19 (Capten) ac Ysgolion Cymru Dan 18
 • John Owen: Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff) - Y Rhyl
 • Iwan Parry: Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon (Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd) - Athletau Cymru Dan 20 (Naid Uchel)