Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Academi Menai yw Clwb Cyfoethogi Elît Grŵp Llandrillo Menai. Drwy gyfrwng y clwb hwn, caiff myfyrwyr gystadlu mewn cystadlaethau rhyngbarthol a chenedlaethol fel Uwch-gynghrair ECFA, Chwaraeon Cymdeithas y Colegau, a thwrnameintiau cynghreiriau pêl-droed Ysgolion a Cholegau Cymru.

Gall pob myfyriwr ymuno â chlybiau'r Academi – does dim rhaid i chi fod yn fyfyriwr Chwaraeon! Mae'n gyfle ardderchog i feithrin eich sgiliau, gwneud ffrindiau newydd a chael profiadau gwych, gan gymryd rhan yn eich hoff gamp yr un pryd.

Mae clybiau chwaraeon yr Academi'n cynnwys:

  • Pêl-droed (Dynion a Merched)
  • Rygbi (Dynion a Merched)
  • Pêl-rwyd i Ferched
  • Hoci cymysg

Marc Lloyd Williams, aelod o Adran Chwaraeon Coleg Menai, yw cydlynydd Academi Menai.

Mae Marc yn Hyfforddwr Trwyddedig gydag UEFA ac yn gyn-beldroediwr sydd wedi chwarae i nifer o glybiau yng Nghymru, Lloegr a Norwy.

I fynegi diddordeb mewn ymuno ag un o glybiau Academi Menai, cwblhewch y ffurflen yma.

Rhai o Lwyddiannau'r Academi

Cian Owain Williams (Chwaraeon L3). Pan oedd yn dal yn fyfyriwr yma, arwyddodd gyda chlwb pêl-droed Abertawe ac yn ddiweddar chwaraeodd yng ngharfan dan 18 oed Cymru. Pan oedd yn astudio yn y coleg, chwaraeai Cian i dîm pêl-droed yr Academi a chafodd ei ddewis i garfan dan 18 oed Ysgolion Cymru a charfan dan 19 oed Colegau Cymru.

Dion Donohue (Chwaraeon a Pheirianneg L3). Yn wreiddiol, daeth Dion, a arferai hyfforddi gydag Everton, i Goleg Menai i astudio Chwaraeon, ond newidiodd yn fuan wedyn i astudio Peirianneg. Ond, daliodd ati i chwarae i dîm pêl-droed yr Academi a chafodd fri rhyngwladol gyda charfan dan 18 oed Ysgolion Cymru a charfan dan 19 oed Colegau Cymru. Ers gadael y coleg, mae Dion wedi troi’n broffesiynol, gan chwarae i nifer o glybiau Cynghrair Bêl-droed Lloegr, yn cynnwys Portsmouth, Swindon a Chesterfield, ac ar hyn o bryd mae'n chwarae i Glwb Pêl-droed Barrow.

Jac Humphreys (Chwaraeon L3). Yn ddiweddar, derbyniodd Jac ysgoloriaeth bêl-droed ym Mhrifysgol Walsh, Ohio. Roedd Jac yn aelod o dîm pêl-droed yr Academi a chyfunai ei astudiaethau â chwarae i dîm ieuenctid Wrecsam yn y Gynghrair Genedlaethol.

Molly Kelly (Peirianneg Fecanyddol). Daw Kelly o Ynys Môn a dechreuodd chwarae rygbi gyda Chlwb Caernarfon. Pan oedd yng Ngholeg Menai, roedd Molly'n aelod o dîm dan 18 oed Colegau Cymru a enillodd Bencampwriaeth Colegau Prydain. Ers hynny, mae wedi cynrychioli Cymru ar lefel Uwch ac mae newydd gael ei henwi'n aelod o sgwad ddiweddaraf y Chwe Gwlad. Ar hyn o bryd, mae'n chwarae i Siarcod Sale.

Kieran Jones (Chwaraeon L1, L2 a L3) (Tîm Pêl-rwyd y DU i rai mewn Cadeiriau Olwyn a Thîm Taflu Maen y DU i rai Anabl)

Yn ogystal â hyn, mae nifer o gyn-ddysgwyr y Grŵp yn chwarae'n rheolaidd yn Uwch-gynghrair Bêl-droed Cymru a Chynghrair Bêl-droed Gogledd Cymru, gyda nifer ohonynt yn aelodau o dîm pêl-droed Ynys Môn a enillodd y fedal aur yng Ngemau'r Ynysoedd yn 2019.

Hyfforddiant a Gemau

Cynllunnir sesiynau ymarfer yr Academi'n ofalus i gyd-fynd â'ch astudiaethau. Cynhelir y rhan fwyaf o'r gemau ar brynhawn Mercher, pan nad oes gwersi’n cael eu cynnal.

Diwrnodau Hyfforddi:

  • Dydd Mawrth: Campws Llangefni 10:55 - 12:25 / Campws Bangor: 14:40 - 16:10
  • Dydd Mercher: Diwrnod y gêm

Os na allwch chi fod yn bresennol mewn ymarfer am unrhyw reswm sy’n ymwneud â’ch astudiaethau, cysylltwch â ni a gallwn edrych ar hyn.

Hyfforddwyr yr Academi

Marc Lloyd Williams

Marc yw Arweinydd Rhaglen Chwaraeon Lefel 2 yn yr Adran Chwaraeon, a Chydlynydd Academi Chwaraeon Coleg Menai.

Mae Marc yn Hyfforddwr Trwyddedig UEFA ac yn gyn-bêl-droediwr proffesiynol sydd wedi chwarae i nifer o glybiau yng Nghymru, Norwy a Chymru ac wedi cynrychioli Cymru fel chwaraewr rhyngwladol 'B'.

Enillydd teitl cynghrair gyda Bangor City, TNS & FK Haugesund. Marc yw'r prif golwr nodau amser-llawn yn Uwch Gynghrair Cymru gyda 319 o goliau, a ef oedd y hyfforddwr cyntaf i mewn i Oriel Anfarwolion y gynghrair yn ôl yn 2012. Ef hefyd yw Rheolwr presennol sgwadiau FA dan 19 a Cholegau Cymru FA u19 a Cholegau Cymru . Yn ystod ei amser hamdden mae Marc yn Newyddiadurwr Darlledu ar raglen bêl-droed S4C 'Sgorio' a sioeau chwaraeon BBC Radio Cymru a Radio Wales.

Jenny Davies

Jenny Davies yw Arweinydd Rhaglen Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Gwasanaethau Amddiffynnol mewn Lifrai, ac mae'n gyfrifol am Rygbi Bechgyn, ac Academi’r Merched.

Mae hi wedi gweithio i’r WRU fel Swyddog Datblygu Rygbi Merched a Merched - ac mae ganddi brofiad mewn hyfforddi, trefnu digwyddiadau a darparu cyrsiau addysg hyfforddwyr.

Yn ddiweddar, helpodd Jenny i sefydlu timau RGC dan 18 a Merched

Mae hi wedi hyfforddi rygbi merched colegau Waterloo, colegau merched Cymru, Môr Ladron, Merched Caernarfon, ac mae wedi chwarae rygbi i Gymru, Gleision Caerdydd, Waterloo, Caernarfon - gan gyflawni 74 cap i Gymru!

Mae Jenny yn Ddyfarnwr Rygbi Lefel 3 ac mae hefyd yn cymryd rhan mewn cyrsiau Addysg Hyfforddwyr ar gyfer dyfarnwyr newydd.

Cysylltu

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Academi Menai, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost at: willia13m@gllm.ac.uk

Dewch o hyd i ni ar Twitter! @AcademiMenai