Caffis a Bwytai


Rhyl General 2

Coleg Llandrillo

Campws Llandrillo-yn-Rhos

Ffreutur:
Llun: 8.30am-4.00pm
Mawrth-Iau: 8.30am-8.00pm
Gwener: 8.30am-4.00pm

Starbucks:
Llun: 8.30am-4.00pm
Mawrth-Iau: 8.30am-8.00pm
Gwener: 8.30am-2.30pm

Y Lolfa Goffi:
Llun-Gwener: 9.00am-5.00pm

Lolfa'r Myfyrwyr:
Llun-Gwener: 9.00am-5.00pm

Campws Y Rhyl

Ffreutur:
Llun-Gwener: 8.30am-3.00pm

Caffi Costa Coffee:
Llun: 8.30am-3.00pm
Mawrth: 8.30am-5.30pm
Mercher: 8.30am-3.00pm
Iau: 8.30am-5.30pm
Gwener: 8.30am-3.00pm

Campws Abergele

Ffreutur:
Llun-Iau: 8.30am-4.00pm
Gwener: 8.30am-3.30pm

Dwyfor Dolgellau 19 Lunch Canteen Relaxing

Coleg Meirion Dwyfor

Campws Pwllheli

Caffi Costa Coffee:
Llun-Gwener: 8.30am-3.00pm (Dim bwyd poeth ar ôl 1.30pm)

Campws Glynllifon

Ffreutur:

Myfyrwyr preswyl:
Brecwast: 8.00-8.30am
Swper: 5.30-5.45pm

Non-residential students:
Egwyl: 10.30-11.00am
Cinio: 11.45am-1.00pm


Campws Dolgellau

Ffreutur:
Llun-Gwener: 8.45am-1.00pm

Llangefni General Shots Costa 3

Coleg Menai

Caffi Costa Coffee

Campws Bangor
Llun-Gwener: 8.00am-3.30pm

Campws Llangefni
Llun-Iau: 8.00am-3.30pm
Gwener: 8.00am-3.00pm

Campws Parc Menai
Llun-Gwener: 8.00am-3.00pm