Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Y Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Thechnoleg Dysgu

Yn y Llyfrgelloedd, y Gweithdai TG a'r Canolfannau Adnoddau Dysgu, darperir cyfleusterau astudio ardderchog a dewis eang o ffynonellau gwybodaeth, gan gynnwys rhai ar-lein.

Gallwch gael cefnogaeth bellach ar sianel Llyfrgell Youtube Gwella Hyder Digidol a'r wefan Sgiliau Astudio a TG newydd sy'n cynnwys adnoddau i'ch helpu gyda sgiliau ysgrifennu ymchwil ac aseiniadau.

Yn yr holl fannau mynediad agored, sydd ar agor yn ystod oriau gwaith y coleg, ceir y meddalwedd a'r caledwedd diweddaraf. Gall y staff cyfeillgar sydd yn y canolfannau hyn roi cymorth, cyngor ac arweiniad i chi ar sut i ddefnyddio TG yn effeithiol.

Mae'r amgylchedd astudio ar bob campws yn caniatáu i chi astudio'n annibynnol a thrafod mewn grwpiau bach, yn ogystal â defnyddio'r rhwydwaith a'r Wi-Fi yn rhad ac am ddim.

Ni chodir tâl arnoch am ddefnyddio cyfleusterau'r llyfrgelloedd ar ein campysau. Fodd bynnag, byddwn yn codi ffi weinyddol o £6 am lyfrau sy'n hwyr iawn yn cael eu dychwelyd.

Nod Tîm y Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu yw rhoi i chi:

1) Le i astudio;

  • boed ar gyfrifiadur personol neu ar liniadur
  • mewn grŵp bychan wrth fwrdd astudio
  • neu’n annibynnol

2) Mynediad i ffynonellau gwybodaeth, gan gynnwys;

  • e-lyfrau
  • llyfrau printiedig
  • cylchgronau a phapurau newydd
  • DVDs

3) Cymorth a chyngor

Pori'r catalog y Llyfrgell yma.

Oriau agor

Bydd llawer o'r campysau ar agor am lai o oriau yn ystod gwyliau’r myfyrwyr, felly holwch cyn teithio.

Coleg Llandrillo

Abergele: 01745 828 100 / libraryabergele@gllm.ac.uk

DiwrnodYn ystod y tymorYn ystod gwyliau
Llun Cysylltwch a'r dderbynfa est. 1681Wedi cau
Mawrth9:00am-4:00pmWedi cau
Mercher9:00am-4:00pmWedi cau
Iau a Gwener Cysylltwch a'r dderbynfa est. 1681Wedi cau

Llandrillo-yn-Rhos: 01492 542 342 / libraryrhos@gllm.ac.uk

Llyfrgell Bodnant

DiwrnodYn ystod y tymorYn ystod gwyliau
Llun - Iau8:30am - 5pmWedi cau
Gwener9:30am - 4pmWedi cau

Llyfrgell UCCL

DiwrnodYn ystod y tymorYn ystod gwyliau
Llun8:30am-6:00pm8.30am-4:30pm
Mawrth - Iau8:30am-6:00pm8.30am-4:30pm
Gwener8:30am-4:00pm8.30am-4:00pm

Y Rhyl: 01745 345 841 / d.huws@gllm.ac.uk

DiwrnodYn ystod y tymorYn ystod gwyliau
Llun - Iau8:30am - 5pmCysylltwch â ni
Gwener8:30am - 4.30pmCysylltwch â ni

Coleg Meirion-Dwyfor

Dolgellau: 01341 422 827 est. 8425 neu llyfrgelldolgellau@gllm.ac.uk

DiwrnodYn ystod y tymorYn ystod gwyliau
Llun- Iau9am - 5pmCysylltwch â ni
Gwener9am - 4.30pmCysylltwch â ni

Glynllifon: 01286 830 261 ext. 8534 / t.page@gllm.ac.uk

DiwrnodYn ystod y tymorYn ystod gwyliau
Llun - Iau8.30am - 4.30pmCysylltwch â ni
Gwener8.30am - 4pmCysylltwch â ni

Pwllheli: 01758 701 385 ext. 8630 / marian.jones@gllm.ac.uk

DiwrnodYn ystod y tymorYn ystod gwyliau
Llun - Iau9am - 5pmCysylltwch â ni
Gwener9am - 4.30pmCysylltwch â ni

Coleg Menai

Bangor: 01248 383 329 / library.menai@gllm.ac.uk

DiwrnodYn ystod y tymorYn ystod gwyliau
Llun8.45am-4:30pmCysylltwch â ni
Mawrth8.45am-6.30pmCysylltwch â ni
Mercher8.45am-6.30pmCysylltwch â ni
Iau8.45am-5:00pmCysylltwch â ni
Gwener8.45am-4:00pmCysylltwch â ni

Llangefni: 01248 383 350 / library.menai@gllm.ac.uk

DiwrnodYn ystod y tymorYn ystod gwyliau
Llun - Iau8.45am - 4.30pmCysylltwch â ni
Gwener8.45am - 4pmCysylltwch â ni

Parc Menai: 01248 674 341 / library.menai@gllm.ac.uk

DiwrnodYn ystod y tymorYn ystod gwyliau
Llun - Iau8.45am - 4.15pmCysylltwch â ni
Gwener8.45am - 4:00pmCysylltwch â ni