Prentisiaethau mewn Y Sector Ynni

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Y Cyfryngau, Teledu a Ffilm
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Sector Ynni'n cynnwys y gweithrediadau a gysylltir â chynhyrchu trydan, ei drawsyrru'n genedlaethol a'i ddosbarthu'n lleol hyd at fesurydd y cwsmer. Mae'r Sector Ynni'n wynebu heriau mawr gan gynnwys gweithlu sy'n heneiddio a galw am grefftwyr a thechnegwyr sydd â'r sgiliau priodol.

Mae'r Brentisiaeth hon yn gyfle i fynd i'r afael â'r prinder sgiliau a nodwyd gan y sector. Bydd yn denu gweithwyr newydd i'r maes drwy ddarparu llwybr strwythuredig ar gyfer cymhwyso a datblygu gyrfa a gellir ei defnyddio hefyd i ddatblygu sgiliau staff presennol. Mae'n rhoi cyfle i gyflogwyr "ddatblygu" eu gweithlu eu hunain mewn meysydd lle mae'n gynyddol anodd recriwtio unigolion sy'n dechnegol gymwys. Mae'r Brentisiaeth yn galluogi cyflogwyr i adnabod rheolwyr y dyfodol ac yn ddefnyddiol ar gyfer cynllunio ar gyfer olyniaeth. Mae iddi hefyd fanteision uniongyrchol megis lleihau trosiant ymhlith staff.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond byddai profiad o'r diwydiant ynni yn ddymunol
 • Rhaid i bob Prentis fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf y NVQ

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darperir mwyafrif yr hyfforddiant yn y gweithle, ond bydd gofyn i'r holl ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460