Prentisiaethau mewn Ffabrigo a Weldio

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni
  • Y Rhyl

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Brentisiaeth Sylfaenol a'r Brentisiaeth mewn Ffabrigo a Weldio wedi'u cynllunio i ddarparu'r sgiliau, y wybodaeth a'r medrusrwydd sydd eu hangen i weithio ar lefel led-grefftus neu lefel gweithredwr (Lefel 2) neu ar lefel crefftwr neu dechnegydd (Lefel 3) fel y bo'n briodol.

Maent yn galluogi prentisiaid i feithrin gwybodaeth dechnegol a phrofiad ymarferol ynghyd â sgiliau hanfodol a phersonol sydd eu hangen arnynt ar gyfer eu swyddi presennol a'u gyrfa yn y dyfodol.

Cynlluniwyd y fframwaith i fynd i'r afael â bylchau mewn sgiliau a gweithlu sy'n heneiddio drwy ddenu pobl ifanc i'r diwydiant peirianneg a rhoi iddynt y sgiliau, y wybodaeth a'r profiad y mae ar gyflogwyr eu hangen.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf y NVQ.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460