Prentisiaethau mewn Trwsio a Phaentio Cerbydau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Technoleg Cerbydau Modur
 • Hyd:
  • Lefel 2: 21 mis
  • Lefel 3: 15 mis
 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Y Rhyl

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y fframwaith hwn yn darparu'r cymhwysedd, y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar brentisiaid i weithio'n effeithiol ac effeithlon.

 • Bydd Prentisiaid sylfaen (Lefel 2) yn hyfforddi fel technegwyr gan asesu a thrwsio'r difrod, adfer y corff a'r gwaith paent, trwsio'r gwydrau a'r sgriniau gwynt ar amrywiaeth o gerbydau ysgafn a thrwm.
 • Bydd Prentisiaid (Lefel 3) yn hyfforddi fel uwch dechnegwyr gan drwsio'r difrod ac adfer y corff a'r gwaith paent ar amrywiaeth o gerbydau ysgafn a thrwm neu fel Aseswyr Difrod i Gerbydau gan werthuso'r difrod i gerbyd, asesu'r dulliau o drwsio'r cerbyd a rhoi amcangyfrif o'r gost.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond bydd profiad o'r diwydiant Cerbydau Modur yn ddymunol
 • Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf y NVQ

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460