Prentisiaethau Gwaith Niwclear (Monitro Ffiseg Iechyd)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  5
 • Maes rhaglen:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn cydnabod sgiliau, gwybodaeth a chymhwysedd unigolion sy'n gweithio ym maes diogelu rhag ymbelydredd a Monitro Ffiseg Iechyd. Fe'i hanelir at ddysgwyr sy'n staff technegol, ond a all hefyd fod yn gweithio mewn ystod eang o swyddi cefnogol. Yn ogystal, bydd yn cynorthwyo cyflogwyr i gydymffurfio â Rheoliadau Statudol Ymbelydredd Ïoneiddio 1999. Rhaid cwblhau 14 uned, yn cynnwys:

 • Monitro peryglon a chyflyrau'n ymwneud ag ymbelydredd
 • Monitro'r amgylchedd
 • Monitro pobl wrth iddynt weithio gydag ymbelydredd
 • Gwneud gwaith sy'n ymwneud ag ymbelydredd
 • ⁠Ymateb i ddigwyddiadau sy'n ymwneud ag ymbelydredd
 • Profi offer sy'n diogelu rhag ymbelydredd

Gofynion mynediad

 • Rhaid i bob prentis fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf yr NVQ.
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle. Mae'n hanfodol bod dysgwyr yn mynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Symud ymlaen o Lefel 2 i rôl goruchwyliwr ar Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.