Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch - Prentisiaeth Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos, Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  24 mis

Gwnewch gais
×

Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch - Prentisiaeth Uwch

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y fframwaith Prentisiaethau Uwch i ddarparu technegwyr a pheirianwyr o safon uchel sydd â sgiliau ymarferol a chymhwyster addysg uwch i'r sectorau gweithgynhyrchu a pheirianneg yng Nghymru.

Bydd y rhaglen yn hwyluso'r cynnydd ymlaen i gymhwyster lefel 5/6 ac yn ei gwneud hi'n bosib i brentisiaid weithio tuag at statws Peiriannydd Corfforedig.

Bydd Prentisiaid Uwch yn mynd ymlaen i swyddi technegol uwch mewn sectorau amrywiol fel y sector awyrofod, mecanyddol, trydanol/electroneg, peiriannau modur, cynnal a chadw, cynhyrchu ynni o wynt, ymchwil a datblygu, morol, y gofod a pheirianneg ar reilffyrdd.

Gofynion mynediad

 • Dyfarniadau Peirianneg (e.e. BTEC ac NVQ Lefel 3), a phrofiad ym maes Peirianneg yn ddymunol

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cesglir tystiolaeth o'r gweithle ar gyfer yr elfen NVQ a bydd asesydd yn ymweld â safle gwaith yn rheolaidd i drafod cynnydd.

Mae'r gwaith Coleg yn digwydd fel arfer ddiwrnod yr wythnos dros gyfnod o 2 flynedd, ac yn dilyn gwaith cwrs Tystysgrif Dechnegol (HND neu HNC).

Mae gofynion y fframwaith hefyd yn gofyn am gymhwyster Sgiliau Hanfodol Lefel 2 mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a TG, yn ogystal â Sgiliau Allweddol Lefel 2 mewn Gweithio gydag Eraill a Gwella eich Dysgu.

Asesiad

Ar gyfer yr elfen NVQ:

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle i asesu gallu

Ar gyfer y Dystysgrif Dechnegol (HND/HNC):

 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Dyfarniadau Lefel 5/6

Ariannwyd y rhaglen hwn yn rhannol gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Bangor
 • Llandrillo-yn-Rhos

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith