Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

BEng (Anrh) Systemau Peirianneg Fecanyddol Gymhwysol - Prentisiaeth Gradd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Y Rhyl
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  3 blynedd

Gwnewch gais
×

BEng (Anrh) Systemau Peirianneg Fecanyddol Gymhwysol - Prentisiaeth Gradd

Graddau (Addysg Uwch)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r Radd-brentisiaeth Systemau Peirianneg Fecanyddol Gymhwysol yn rhoi llwybr arall at addysg uwch draddodiadol - yn cyfuno gwaith gydag astudio yn y coleg a'r brifysgol.

Mae'r Radd-brentisiaeth Systemau Peirianneg Fecanyddol Gymhwysol yn datblygu dealltwriaeth eang o beirianneg fecanyddol ac egwyddorion busnes er mwyn eich cynorthwyo i ddod yn beiriannydd cymwys gyda'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer gyrfa broffesiynol yn y diwydiant peirianneg fecanyddol. Mae'r rhaglen yn datblygu gwybodaeth benodol o egwyddorion peirianneg mewn theori drydanol/electronig a mecanyddol er mwyn eu defnyddio mewn sefyllfaoedd go iawn. Mae'n darparu sgiliau ymarferol mewn dylunio, profi, iechyd a diogelwch. Mae'n datblygu dulliau gweithredu mathemategol sy'n gysylltiedig â pheirianneg a theori, gyda hyn i’w weld gliriaf yn y flwyddyn olaf gyda Pheirianneg Pŵer a Diwydiannol.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i'r prentisiaid fod naill ai mewn cyflogaeth lawn-amser neu ran-amser (o leiaf 16 awr yr wythnos) mewn cyflogaeth berthnasol yng Nghymru.
 • Caiff pob ymgeisydd ei ystyried fesul achos a bydd disgwyl iddynt ddod am gyfweliad anffurfiol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs trwy ddarlithoedd rhyngweithiol, tiwtorialau a gweithdai. Bydd cyflwyniadau hefyd gan siaradwyr gwadd. Mae’r dysgu'n ymarferol ac yn anffurfiol.

Asesiad

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau fel aseiniadau ymarferol a damcaniaethol, adroddiadau, cyflwyniadau llafar, gwaith project, portffolios ac aseiniadau tîm.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Graddau (Addysg Uwch)

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Peirianneg

Sefydliad dyfarnu: Prifysgol Bangor

Peirianneg

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Peirianneg

Myfyriwr Dolgellau yn defnyddio peirianwaith

Sefydliad dyfarnu