Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaeth mewn Gosod Trydan

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  4 flynedd

Gwnewch gais
×

Prentisiaeth mewn Gosod Trydan

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Pwrpas y llwybrau fframwaith ydy rhoi i unigolion yr wybodaeth a'r cymwyseddau i gyflawni tasgau ym maes gosod a/neu gynnal a chadw systemau electro-dechnegol.

Bydd y swyddi canlynol yn cael eu trafod yn fframweithiau:

 • Trydanwr Gosod
 • Trydanwr Cynnal a Chadw
 • Trydanwr Gwasanaethu a Chynnal a Chadw Systemau Trydanol ar Briffyrdd
 • Trydanwr Comisiynu Systemau Trydanol ar Briffyrdd

Gofynion mynediad

 • Lleiafswm o 3 TGAU gradd A* i C mewn Saesneg neu Gymraeg, Mathemateg a chymhwyster seiliedig ar Wyddoniaeth neu Dechnoleg
 • Cyflogedig gan gwmni sy'n cyflawni'r ystod o waith sydd ei angen i gwblhau'r brentisiaeth
 • Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol gyda'r prentis a'r cyflogwr


Cyflwyniad

 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori
 • Arholiad cymhwysedd terfynol AM2 mewn coleg allanol

Dilyniant

Wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gosod Trydan bydd gennych y sgiliau, yr wybodaeth a'r cymhwyster i fynd ymlaen i:

 • Gofrestru ar Gynllun Ardystio y Diwydiant
 • Dilyn cwrs lefel 4–5 perthnasol
 • Symud ymlaen gyda hyfforddiant pellach i swyddi fel Technegydd, Dylunydd, Amcangyfrifydd, Rheolwr Prosiect, Goruchwyliwr/Rheolwr Safle.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'