Prentisiaeth mewn Gosod Trydan

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  42 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Pwrpas y llwybrau fframwaith ydy rhoi i unigolion yr wybodaeth a'r cymwyseddau i gyflawni tasgau ym maes gosod a/neu gynnal a chadw systemau electro-dechnegol.

Bydd y swyddi canlynol yn cael eu trafod yn fframweithiau:

 • Trydanwr Gosod
 • Trydanwr Cynnal a Chadw
 • Trydanwr Gwasanaethu a Chynnal a Chadw Systemau Trydanol ar Briffyrdd
 • Trydanwr Comisiynu Systemau Trydanol ar Briffyrdd

Gofynion mynediad

 • Dylai fod gan brentisiaid gyflogwr a fedr ateb gofynion meini prawf yr NVQ
 • TGAU gradd A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg, a Mathemateg

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori
 • Arholiad cymhwysedd terfynol AM2 mewn coleg allanol

Dilyniant

Wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gosod Trydan bydd gennych y sgiliau, yr wybodaeth a'r cymhwyster i fynd ymlaen i:

 • Gofrestru ar Gynllun Ardystio y Diwydiant
 • Dilyn cwrs lefel 4–5 perthnasol
 • Symud ymlaen gyda hyfforddiant pellach i swyddi fel Technegydd, Dylunydd, Amcangyfrifydd, Rheolwr Prosiect, Goruchwyliwr/Rheolwr Safle.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460