Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Rheoli Safle Adeiladwaith - Prentisiaeth Uwch

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  24 mis

Gwnewch gais
×

Rheoli Safle Adeiladwaith - Prentisiaeth Uwch

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae prentisiaeth ym maes adeiladu yn hyfforddiant galwedigaethol ble mae'r prentis yn dilyn fframwaith Sgiliau Adeiladu cydnabyddedig er mwyn datblygu sgiliau a gwybodaeth, ac yna yn eu harddangos ac yn casglu tystiolaeth o hynny mewn amgylchedd adeiladu.

Mae'r Brentisiaeth Uwch wedi cael eu datblygu i gwrdd ag anghenion unigolion sy'n gweithio yng Adeiladu a Pheirianneg Sifil, Priffyrdd a Chynnal a Chadw Atgyweiriadau, datblygiadau preswyl, Cadwraeth a Dymchwel ac Twnelu.

Gall rôl y swydd cynnwys gweithio ar brosiectau amgylchedd adeiledig cynorthwyo'r Rheolwr Safle i, rheoli staff a chyllidebau, gan sicrhau contract yn cael ei gyflawni ar amser ac i raglennu, yn gyfrifol am gyflogi staff, dosbarthu ac ansawdd rheoli a chostau.

Gofynion mynediad

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

Gallwch symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch Lefel 5 neu 6 mewn Rheoli Safle Adeiladwaith.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Llangefni

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'