Prentisiaethau mewn Paentio ac Addurno

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  3
 • Maes rhaglen:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:
  • 3 flynedd
 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni
  • Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae prentisiaeth ym maes adeiladu yn fath o hyfforddiant galwedigaethol ble mae'r prentis yn dilyn fframwaith cydnabyddedig mewn Sgiliau Adeiladu er mwyn datblygu sgiliau a gwybodaeth ac yna yn eu harddangos a chasglu tystiolaeth o hynny mewn amgylchedd adeiladu.

Er mwyn cwblhau Prentisiaeth ym maes Adeiladu, rhaid bod y prentis yn gweithio yn ystod y brentisiaeth ac ar ddiwedd y cwrs, a bod ganddo dystiolaeth o gymhwysedd mewn ystod o sgiliau galwedigaethol penodol.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ond mae profiad ym maes adeiladu yn ddymunol.
 • Dylai fod gan brentisiaid gyflogwr a fedr ateb gofynion meini prawf yr NVQ.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.