Prentisiaethau mewn Plymwaith a Gwresogi

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Bangor
  • Dolgellau
  • Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Pwrpas y llwybrau fframwaith ydy rhoi cyfle i ymgeiswyr newydd ac unigolion sydd eisiau datblygu eu gyrfa ddatblygu'r cymwyseddau sydd eu hangen i ymdrin â thasgau a chyfrifoldebau ym maes gosod, cynnal a chadw, comisiynu a gwasanaethu systemau plymwaith a gwresogi mewn cartrefi. Mae hefyd yn cynnwys:

 • Technolegau Amgylcheddol
 • Gofynion technegol a newidiadau
 • Rheoliadau a gofynion statudol ac anstatudol

Gall busnes eich cyflogwr gynnwys gwaith gosod, gwasanaethu, cynnal a chadw a thrwsio amrywiaeth o systemau ac offer plymwaith, yn cynnwys:

 • Cawodydd; Baddonau; Sinciau; WC
 • Pibellau draenio, pibellau copr a phlastig a gwteri
 • Systemau gwresogi nwy; Thermol yr haul; Pympiau Gwres; Olew a Tansawdd Solet.

Gallai'r rhain gael eu gosod ar eiddo domestig, diwydiannol a masnachol.

Gofynion mynediad

 • Dylai fod gan brentisiaid gyflogwr a fedr ateb gofynion meini prawf yr NVQ
 • Dylai fod prentisiaid yn gweithio gyda phlymwr sy'n gosod a chynnal systemau plymio a gwresogi

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol, ac amser i astudio Sgiliau Hanfodol Cymru.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460