Prentisiaethau Gweithrediadau Adeiladwaith Cyffredinol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae prentisiaeth ym maes adeiladu yn hyfforddiant galwedigaethol ble mae'r prentis yn dilyn fframwaith Sgiliau Adeiladu cydnabyddedig er mwyn datblygu sgiliau a gwybodaeth, ac yna yn eu harddangos ac yn casglu tystiolaeth o hynny mewn amgylchedd adeiladu.

Er mwyn cwblhau Prentisiaeth ym maes Adeiladu rhaid bod y prentis yn gweithio yn ystod y brentisiaeth ac ar ddiwedd y cwrs, a bod ganddo dystiolaeth o gymhwysedd mewn ystod o sgiliau galwedigaethol penodol.

Gofynion mynediad

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir hyfforddiant technegol yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O ran y diwydiant, bydd y rhaglen yn rhoi i chi'r sgiliau a'r cymhwyster sy'n angenrheidiol i fynd yn hunangyflogedig neu i weithio i gwmni neu gontractwr.

Mae'r rhaglen yn darparu cymhwyster a set o sgiliau gwerthfawr i'ch helpu fynd ymlaen i gyflogaeth neu addysg bellach.

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460