Prentisiaethau mewn Peirianneg Cerbydau Modur

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llangefni, Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Technoleg Cerbydau Modur
 • Hyd:

  24 mis

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Llangefni
  • Y Rhyl

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Diwydiant Cerbydau Modur yn cyflogi tua 23,000 o bobl yng Nghymru ac mae'n gyfrannwr pwysig i'r economi.

Bydd prentisiaid sylfaen (Lefel 2) yn hyfforddi fel:

Technegwyr/Technegwyr Gwasanaethu, gan ddysgu sut i brofi a thrwsio amrywiaeth o gerbydau

Bydd prentisiaid (Lefel 3) yn hyfforddi fel:

Technegwyr Diagnostig neu Uwch Dechnegwyr, gan ddysgu sut i wneud diagnosis, profi a thrwsio amrywiaeth o gerbydau.

Bydd prentisiaid uwch (Lefel 4) yn hyfforddi fel:

Prif Dechnegwyr neu Reolwyr Gweithdy, gan weithio'n ymarferol yn ogystal â goruchwylio Technegwyr Gwasanaethu a Thechnegwyr Diagnostig.

Gofynion mynediad

 • Dylai fod gan yr holl brentisiaid gyflogwr a fedr ateb gofynion meini prawf yr NVQ, a bod yn gweithio mewn garej.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Mae hyfforddiant technegol yn cael ei ddarparu yn y coleg 1 diwrnod yr wythnos, gan gynnwys amser mewn gweithdai ymarferol.

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460