Eich Gofod Cynefino

Mae'r rhaglen hon yn cynnwys popeth y mae angen i chi wybod cyn i chi ddechrau ar eich cwrs

Mae'n bwysig eich bod yn cwblhau'r rhaglen gynefino cyfan.

Rhoson Sea 176

Croeso i'r Coleg

Croeso gan y Pennaeth.

Dewch i wybod mwy...
Induction lanyards

Diogelwch ar safleoedd y Coleg

Eich iechyd a diogelwch yn y coleg

Dewch i wybod mwy...
Rhoson Sea 319

Gwasanaethau Dysgwr

Y gwahanol wasanaethau dysgwr sydd ar gael i chi wrth astudio yn y coleg.

Dewch i wybod mwy...
Skills

Eich Llwybr Sgiliau

Fel rhan o'u rhaglen astudio, mae pob dysgwr llawn amser yn elwa o gael cefnogaeth i ddatblygu eu sgiliau ymhellach

Dewch i wybod mwy...
Dwyfor Dolgellau 47

Cefnogaeth ar gyfer eich dysgu

Pa wasanaethau sydd ar gael a sut i gael cefnogaeth?

Dewch i wybod mwy...
UCCL 3

Llyfrgell

Cyflwyniad byr i wasanaeth llyfrgell y coleg a sut y gallwn helpu gyda'ch astudiaethau.

Dewch i wybod mwy...
Pwllheli 98

Lles

Sut rydym yn cefnogi eich lles yn ystod eich amser yn y coleg

Dewch i wybod mwy...
240 F 317053936 O2greh Tc0h Fvxhb Tb Ro AS6n Y In V Ql Dmz

Arolwg 'Dwi'n iawn'

Mae eich lles emosiynol, cymdeithasol a chorfforol yn effeithio ar eich iechyd.

Dewch i wybod mwy...
Learner services celebrating diversity week gwyneth sweatman NUS Wales womens officer and nathan davies sup 03

Gweithgareddau Cyfoethogi

Gweithgareddau y tu allan i'ch cwrs

Dewch i wybod mwy...
Coleg Cymraeg Cenedlaethol logo

Dwyieithrwydd a'r Gymraeg

Cefnogi a chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Grŵp

Dewch i wybod mwy...
Seren iaith

Seren Iaith

Menter i gynyddu defnydd cymdeithasol dysgwyr Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai o'r Gymraeg

Dewch i wybod mwy...
Grwp Llandrillo Menai Student Union 2020 1 1

Undeb Myfyrwyr

Yn y coleg, cewch gyfle i ymuno â'n Undeb Myfyrwyr

Dewch i wybod mwy...
Scott graham OQM Zw Nd3 Th U unsplash

Polisïau a Gweithdrefnau

Gyda'u gilydd, mae polisïau a gweithdrefnau'n sicrhau ein bod yn creu profiad addysgol rhagorol i ddysgwyr a staff.

Dewch i wybod mwy...
Rhyl General 5

Diogelu ac Atal

Sicrhau bod ein holl ddysgwyr yn cael eu trin â pharch a'n bod yn eu harfogi â'r sgiliau a'r rhinweddau i lwyddo mewn bywyd.

Dewch i wybod mwy...
PAGE 12 transport9617

Trafnidiaeth

Gwybodaeth am gludiant i'r coleg

Dewch i wybod mwy...
Edrac

eDrac

Beth yw eDrac y Dysgwr a sut y gallwch gael mynediad ato

Dewch i wybod mwy...