Seren Iaith Survey

Menter i gynyddu defnydd cymdeithasol dysgwyr Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai o'r Gymraeg, ac i godi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg fel sgil yn y gweithle.

Gwyliwch y fideo hon i ddysgu mwy am Seren Iaith

Yr Arolwg Seren Iaith

Mae'r arolwg hwn yn gofyn 10 cwestiwn am eich agwedd a'ch defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg. Bydd angen i chi raddio'ch hun o 1 - 10 (gydag 1 yn golygu 'anghytuno'n llwyr' a 10 yn golygu 'cytuno'n llwyr') ar gyfer pob cwestiwn.

Bydd yr arolwg yn cymryd llai na 10 munud i'w gwblhau.

Cliciwch y botwm isod i gwblhau'r arolwg. Bydd y botwm yn mynd â chi i dudalen mewngofnodi Dysgwr eDrac. Ar ôl i chi fewngofnodi (gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair), cliciwch ar y faner arolwg Seren Iaith ar yr hafan. Pan fyddwch wedi cwblhau'r arolwg byddwch yn gallu gweld eich Seren Iaith.

COFIWCH bydd angen i chi ail-gymryd yr arolwg yn ystod tymor 3 fel y gallwn weld a fu unrhyw newid yn eich defnydd o'r Gymraeg yn ystod y flwyddyn academaidd.

Adnoddau Seren Iaith

Mae yna bum adnodd digidol i chi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn academaidd:

  • Ymwybyddiaeth Iaith Gymraeg
  • Astudio yn Gymraeg neu'n Ddwyieithog
  • Cymraeg yn y Gweithle
  • Byw yn Gymraeg
  • Cerddoriaeth Gymraeg

Bydd eich tiwtor personol naill ai'n eu cwblhau gyda chi neu'n gofyn i chi eu cwblhau'n annibynnol.

Mae'r adnoddau'n rhyngweithiol ac yn hwyl a dylent gymryd tua awr yr un i'w cwblhau. Gallwch chi gwblhau'r adnoddau yn Saesneg neu Gymraeg a newid rhwng y ddwy iaith yn ystod yr adnoddau.