Polisïau a Gweithdrefnau

Beth yw polisïau a gweithdrefnau?

Polisïau yw set o egwyddorion, rheolau a chanllawiau a ysgrifennwyd gan y coleg i gyrraedd ein nodau ac fe'u cyhoeddir ar ein gwefan sy'n hygyrch iawn.

Gweithdrefnau yw'r dulliau penodol a ddefnyddir i sicrhau ein bod yn cadw at ein polisïau yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd. Gyda'n gilydd, mae polisïau a gweithdrefnau'n sicrhau ein bod yn creu profiad addysgol rhagorol i ddysgwyr a staff.