Diogelu ac Atal

Dysgwch fwy am Ddiogelu ac Atal

Ein Gwerthoedd

Ein nod yw sicrhau bod ein holl ddysgwyr yn cael eu trin â pharch a'n bod yn eu harfogi â'r sgiliau a'r rhinweddau i lwyddo mewn bywyd.

Disgwyliwn i'r holl ddysgwyr a staff barchu gwerthoedd y Grŵp trwy sicrhau ein bod yn deall ac yn dathlu ein hamrywiaeth, gan herio unrhyw ragfarnau, bwlio neu aflonyddu.