Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Eich Llwybr Sgiliau

Cefnogaeth i ddatblygu eich sgiliau ymhellach

Esbonio eich Llwybr Sgiliau

Yn rhan o'u rhaglen astudio, mae dysgwyr llawn amser yn elwa ar y gefnogaeth sydd ar gael i feithrin eu sgiliau ymhellach. Mae cyflogwyr a phrifysgolion yn dweud wrthym fod sgiliau rhifedd a llythrennedd yn bwysig iawn. Yn y coleg, mae eichllwybr sgiliau yn unigryw i chi ac yn rhoi cyfle i chi ennill cymhwyster neu wella eich
gradd bresennol.

Darllenwch y wybodaeth isod i ddysgu rhagor am eich llwybr sgiliau unigryw chi.

Myfyrwyr yn trafod gwaith o amgylch bwrdd

Gwella ar eich graddau TGAU / Cymwysterau Sgiliau Hanfodol

Gwella ar eich graddau TGAU mewn Rhifedd / Mathemateg, Cymraeg ac/neu Saesneg, neu, wella’ch sgiliau Mathemateg, eich Cymraeg a/neu’ch Saesneg drwy ennill Cymwysterau Sgiliau Hanfodol

Lawrlwytho'r PDF
Nifer o fyfyrwyr tu allan i gampws Llandrillo-yn-Rhos

Llythrennedd Digidol a Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

Os oes gennych radd C neu uwch yn eich TGAU (naill ai Mathemateg/Rhifedd, Cymraeg/Saesneg neu’r ddau), byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich sgiliau digidol a chyflogadwyedd. Bydd hyn yn eich helpu chi gyda'ch camau nesaf i gyflogaeth neu brifysgol.

Logo Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol

Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol

Pecyn ar-lein sy’n asesu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ac yn cynnig adnoddau a chefnogaeth i lenwi unrhyw fylchau yn eich gwybodaeth.

Lawrlwytho'r PDF