Eich Llwybr Sgiliau

Cefnogaeth i ddatblygu eich sgiliau ymhellach

**waiting for translation** Your Skills Pathway Explained

All full time learners’ benefit from support to further develop their skills as part of their programme of study. Employers and Universities tell us that literacy and numeracy skills are really important. At College, your skills pathway is unique to you and provides an opportunity to achieve a qualification or improve your current grade.

Canllaw sgiliau ar gyfer dysgu - rhaglen 1 flwyddyn

Canllawiau Sgiliau ar gyfer Dysgu i Ddysgwyr ar raglen blwyddyn, Lefel 1, 2 neu 3

Lawrlwytho'r PDF

Canllaw sgiliau ar gyfer dysgu - rhaglen 1 flwyddyn

Canllawiau Sgiliau ar gyfer Dysgu i Ddysgwyr ar raglen blwyddyn, Lefel 1, 2 neu 3

Lawrlwytho'r PDF

Canllaw sgiliau ar gyfer dysgu - rhaglen 1 flwyddyn

Canllawiau Sgiliau ar gyfer Dysgu i Ddysgwyr ar raglen blwyddyn, Lefel 1, 2 neu 3

Lawrlwytho'r PDF

Canllaw sgiliau ar gyfer dysgu - rhaglen 2 flynedd

Canllawiau Sgiliau ar gyfer Dysgu i Ddysgwyr ar raglen 2 flynedd, Lefel 3

Lawrlwytho'r PDF

Canllaw sgiliau ar gyfer dysgu - rhaglen 2 flynedd

Canllawiau Sgiliau ar gyfer Dysgu i Ddysgwyr ar raglen 2 flynedd, Lefel 3

Lawrlwytho'r PDF

Canllaw sgiliau ar gyfer dysgu - rhaglen 2 flynedd

Canllawiau Sgiliau ar gyfer Dysgu i Ddysgwyr ar raglen 2 flynedd, Lefel 3

Lawrlwytho'r PDF

Improve your GCSE grades

Gwella ar eich graddau TGAU mewn Rhifedd / Mathemateg, Cymraeg ac/neu Saesneg yn y Coleg

Lawrlwytho'r PDF

Improve your GCSE grades

Gwella ar eich graddau TGAU mewn Rhifedd / Mathemateg, Cymraeg ac/neu Saesneg yn y Coleg

Lawrlwytho'r PDF

Improve your GCSE grades

Gwella ar eich graddau TGAU mewn Rhifedd / Mathemateg, Cymraeg ac/neu Saesneg yn y Coleg

Lawrlwytho'r PDF

Essential Skills Qualifications

Gwella’ch sgiliau Mathemateg, eich Cymraeg a/neu’ch Saesneg drwy ennill Cymwysterau Sgiliau Hanfodol

Lawrlwytho'r PDF

Essential Skills Qualifications

Gwella’ch sgiliau Mathemateg, eich Cymraeg a/neu’ch Saesneg drwy ennill Cymwysterau Sgiliau Hanfodol

Lawrlwytho'r PDF

Essential Skills Qualifications

Gwella’ch sgiliau Mathemateg, eich Cymraeg a/neu’ch Saesneg drwy ennill Cymwysterau Sgiliau Hanfodol

Lawrlwytho'r PDF

WEST - Wales Essential Skills Toolkit

Pecyn ar-lein sy’n asesu eich sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol ac yn cynnig adnoddau a chefnogaeth i lenwi unrhyw fylchau yn eich gwybodaeth.

Lawrlwytho'r PDF

WEST - Wales Essential Skills Toolkit

Pecyn ar-lein sy’n asesu eich sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol ac yn cynnig adnoddau a chefnogaeth i lenwi unrhyw fylchau yn eich gwybodaeth.

Lawrlwytho'r PDF

WEST - Wales Essential Skills Toolkit

Pecyn ar-lein sy’n asesu eich sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol ac yn cynnig adnoddau a chefnogaeth i lenwi unrhyw fylchau yn eich gwybodaeth.

Lawrlwytho'r PDF