Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Diogelwch ar safleoedd y coleg

Math o lanyards GLLM

Mae gofyn i bawb sy'n bresennol ar safle’r coleg wisgo dull adnabod sydd i'w weld yn amlwg bob amser.

Mae gan laniardau god lliw er mwyn eich helpu i adnabod holl ddefnyddwyr y campws.

Os na ydych yn gwisgo bathodyn, gofynnir i chi pam eich bod ar y safle, a bydd ymwelwyr a myfyrwyr yn cael eu cyfeirio at y Dderbynfa. Mae hyn yn berthnasol i'r holl gampysau. Os oes gennych unrhyw bryderon am unrhyw un ar y safle siaradwch ag aelod o'r staff.

Dewch i wybod mwy.

Mewn argyfwch

Ar ôl ei weld, ei glywed... Gweithredwch.

Gadael, Cloi popeth, Cloi allan.

Canllawiau i ddysgwyr ar beth i'w wneud mewn sefyllfa o argyfwng.

Lawrlwythwch y PDF yma.