Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dewch o hyd i'ch cwrs

Rhywun yn gwneud swm mathemateg

Rhifedd Byw - Lluosi: Cyrsiau Mathemateg i Oedolion

Hoffech chi fynychu sesiynau un i un, neu sesiynau bach cyfeillgar i helpu i fagu hyder a gwella eich sgiliau? Gall y prosiect Rhifedd Byw eich helpu i wneud hyn, a'ch galluogi i ddysgu ar gyflymder sy'n addas i chi.

Dewch i wybod mwy
Dysgwraig yn darllen ei gwaith yn ystod lansiad y llyfryn ysgrifennu creadigol yn y llyfrgell ar gampws Coleg Menai ym Mangor

Cyhoeddi gwaith ysgrifennu creadigol y myfyrwyr

Lansiwyd llyfryn newydd yn cynnwys gwaith 50 o fyfyrwyr Dysgu Gydol Oes yn y llyfrgell ar gampws Coleg Menai ym Mangor
Dewch i wybod mwy
Ollie Coles, Swyddog Hybu Rygbi Grŵp Llandrillo Menai ac Undeb Rygbi Cymru gydag Aaron ac Asa

Newyddion diweddaraf: Aaron ac Asa yn serennu yn ystod gêm gyntaf rhwng dau dîm o'r Gogledd

10/Gorff/2024

Sgoriodd y ddau fyfyriwr o Goleg Menai a Choleg Llandrillo geisiau yn y gêm arbennig rhwng Llewod y Bont a Colwyn Bay Stingrays

Dewch i wybod mwy
Yr artist cysyniadol Mel Cummings

Newyddion diweddaraf: Un o Artistiaid Marvel yn Rhoi Dosbarth Meistr i'r Myfyrwyr

09/Gorff/2024

Daeth yr artist cysyniadol Mel Cummings i Goleg Llandrillo i roi cyflwyniad i ddysgwyr sy'n dilyn cyrsiau Celf a Dylunio a Datblygu Gemau

Dewch i wybod mwy
Angharad Mai Roberts, Amy Thomas a Justine le Comte gwobrau Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Newyddion diweddaraf: Rheolwr o'r Grŵp yn Falch o Annog Dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ar Brentisiaethau yn y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol

08/Gorff/2024

Rheolwr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw Amy Thomas ac yn ddiweddar fe dderbyniodd wobr arbennig gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei chyfraniad i'r Gymraeg.

Dewch i wybod mwy
Maw 03 Medi
Mer 04 Medi
Iau 05 Medi
Maw 10 Medi