Gwneud Cais

Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais, mae croeso i chi gysylltu â thîm ein Gwasanaethau i Ddysgwyr.

Glynllifon 104

Wedi gwneud cais yn barod?

Ydych chi eisoes wedi dechrau gwneud cais am gwrs llawn amser? Ydych chi eisiau gorffen llenwi'r ffurflen neu wirio ei chynnydd?

Ewch i'r system geisiadau
Menai 21

Cyrsiau Llawn Amser

Mae'r ceisiadau am ein holl gyrsiau llawn amser yn cael eu gwneud yn uniongyrchol drwy'r wefan.

Gwneud cais am gwrs llawn amser
Menai 51

Cyrsiau Rhan-amser

Gallwch archebu a thalu ar-lein am lawer o'n cyrsiau rhan-amser. Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflen gais a'i dychwelyd i'r coleg.

Gwneud cais am gwrs rhan-amser
4 Section 18 1

Graddau

Dylid gwneud ceisiadau am gyrsiau gradd llawn amser drwy wefan UCAS a cheisiadau am gyrsiau rhan-amser drwy'n gwefan ni.

Gwneud cais am gwrs gradd