Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gwneud Cais

Os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais, mae croeso i chi gysylltu â thîm ein Gwasanaethau i Ddysgwyr.

Dysgwr o Goleg Menai yn trwsio allfa drydanol yn y dosbarth

Cyrsiau Llawn Amser

Mae'r ceisiadau am ein holl gyrsiau llawn amser yn cael eu gwneud yn uniongyrchol drwy'r wefan.

Gwneud cais am gwrs llawn amser
Tri dysgwr Coleg Menai yn cydweithio mewn ystafell ddosbarth

Cyrsiau Rhan-amser

Gallwch archebu a thalu ar-lein am lawer o'n cyrsiau rhan-amser. Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflen gais a'i dychwelyd i'r coleg.

Gwneud cais am gwrs rhan-amser
Tri dysgwr addysg uwch yn dathlu ar ddiwrnod graddio

Graddau

Dylid gwneud ceisiadau am gyrsiau gradd llawn amser drwy wefan UCAS a cheisiadau am gyrsiau rhan-amser drwy'n gwefan ni.

Gwneud cais am gwrs gradd
Tri o ddysgwyr Glynllifon yn gweithio yn yr ystafell gyfrifiaduron

Wedi gwneud cais yn barod?

Ydych chi eisoes wedi dechrau gwneud cais am gwrs llawn amser? Ydych chi eisiau gorffen llenwi'r ffurflen neu wirio ei chynnydd?

Ewch i'r system geisiadau