Llandrillo-yn-Rhos

Ffordd Llandudno
LL28 4HZ
01492 546 666

Campws Llandrillo-yn-Rhos yw campws mwyaf Grŵp Llandrillo Menai.

Ymhlith y cyfleusterau mae ffreutur sy’n gweini coffi Starbucks, dau gaffi, dau fwyty hyfforddi, llyfrgell, gweithdy TG, salonau gwallt a harddwch, canolfan chwaraeon sy’n cynnwys campfa, maes chwarae 3G, y Ganolfan Forol ac Amgylchedd Adeiledig (MBEC) a’r Sefydliad Iechyd a Gofal.

Mae Canolfan Brifysgol Coleg Llandrillo (UCCL) wedi'i lleoli ar y campws hefyd. Yn y Ganolfan, ceir theatrau darlithio ac ystafelloedd seminar, yn ogystal ag adnoddau llyfrgell arbenigol, cyfleusterau TG a mannau astudio.

Datblygwyd y Ganolfan Brifysgol yn rhan o bartneriaeth strategol gyda Phrifysgol Bangor ac mae ynddi gyfleusterau dysgu ac addysgu ychwanegol penigamp i fyfyrwyr Addysg Uwch y Grŵp.

Coleg Llandrillo Selected Stills 26

Prosbectws ar-lein campws Llandrillo-yn-Rhos

Diwydiant Adeiladu

CWRS IOSH AR DDIOGELWCH, IECHYD A'R AMGYLCHEDD I WEITHWYR AR SAFLE ADEILADU

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 06 Rhagfyr

Deaf studies and sign language

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Mercher, 14 Medi

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1 iBSL

Cost £105
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mercher, 07 Medi

Lefel 2 Iaith Arwyddion Prydain

Cost £174
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Gwener, 09 Medi

Lefel 2 Iaith Arwyddion Prydain

Cost £174
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Iau, 08 Medi

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 3

Cost £189
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 06 Medi

Iaith Arwyddion Prydain Lefel 4

Cost £231
Dyddiad Cychwyn 17:00 - Dydd Iau, 08 Medi

Hyfforddiant Athrawon

Tystysgrif CACHE L2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu

Cost £211
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mawrth, 06 Medi

Get Skilled Up - Teaching Assistant in Primary Education

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Iau, 15 Medi


Lleoliad y Campws