Parc Menai (Celf a Dylunio)

Ar Gampws Parc Menai, ceir adran Gelf a Dylunio sydd wedi hen ennill ei phlwyf. Cynigir yno amrediad o gyrsiau llawn amser, o gyrsiau Lefel 1 hyd at gwrs gradd BA (Anrh.) mewn Celfyddyd Gain.

Cynhelir Arddangosfa Gelf a Dylunio flynyddol ar y campws hwn. Bydd ein myfyrwyr yn mynd ymlaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus yn sector y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Ymhlith y cyfleusterau mae ffreutur, llyfrgell a gwasanaethau i ddysgwyr.

Campws Parc Menai - Celf

Lleoliad y Campws


Ffordd Y Llyn
Parc Menai
Bangor
LL57 4BN

01248 674 341

Llywio i'r lleoliad hwn:Cyfeiriad 'what3words'     ///coil.rebounded.fail