Abergele

Ar Gampws Abergele ceir dewis eang o gyrsiau y gallwch eu dilyn o ran diddordeb neu er mwyn mynd ymlaen yn uniongyrchol i waith neu gwrs prifysgol. Maent yn cynnwys cyrsiau ym maes Gweinyddu a Busnes, cyrsiau i Gynorthwywyr Dosbarth, cyrsiau ym maes Cyfrifiadura a Chyllid, a chyrsiau iaith.

Mae'r cyfleusterau ar y campws yn cynnwys llyfrgell, gweithdy TG a chaffi.

Prosbectws rhan amser ar-lein campws Abergele

Gweinyddiaeth Busnes

Cymryd Cofnodion yn Effeithiol

Cost £75
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 24 Mai

Cymryd Cofnodion yn Effeithiol

Cost £75
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 23 Chwefror

Cymryd Cofnodion yn Effeithiol

Cost £75
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 27 Hydref

Business & Management

L2 Sgiliau Gweinyddu mewn Amgylchedd Meddygol

Cost £240
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Llun, 08 Ionawr

Sector Gofal

Courses for Leisure

Arlunio a Phaentio

Cost £53
Dyddiad Cychwyn 17:30 - Dydd Mawrth, 07 Tachwedd

Paentio Dyfrlliw - Gwellhawyr

Cost £53
Dyddiad Cychwyn 17:30 - Dydd Llun, 06 Tachwedd

Deaf studies and sign language

British Sign Language Level 1

Cost £132
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Llun, 20 Tachwedd

Iechyd a Diogelwch

Rheoli’n Ddiogel (IOSH)

Cost £375
Dyddiad Cychwyn 08:30 - Dydd Llun, 13 Tachwedd

Rheoli’n Ddiogel (IOSH)

Cost £375
Dyddiad Cychwyn 08:30 - Dydd Llun, 02 Hydref

Rheoli’n Ddiogel (IOSH)

Cost £375
Dyddiad Cychwyn 08:30 - Dydd Llun, 04 Rhagfyr

Lletygarwch ac Arlwyo

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 18 Gorffennaf

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 02 Mai

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 06 Rhagfyr

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 24 Gorffennaf

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 17 Ebrill

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 24 Ionawr

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 18 Hydref

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 01 Mai

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 25 Ionawr

Highfield Lefel 2 mewn Bwyd Iach a Deietau Arbennig

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr

Highfield Lefel 2 mewn Bwyd Iach a Deietau Arbennig

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 23 Mai

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Archwilio ac Arolygu Effeithiol

Cost £170
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 08 Tachwedd

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 07 Mai

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 30 Ionawr

Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Cost £200
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Llun, 19 Chwefror

Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Cost £200
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 03 Hydref

Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Cost £200
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 09 Gorffennaf

Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Cost £200
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 23 Ebrill

Dyfarniad Highfield Lefel 4 ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Cost £285
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 05 Mawrth

TG a'r Cyfryngau

MICROSOFT EXCEL - UWCH

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 05 Rhagfyr

MICROSOFT EXCEL - UWCH

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 30 Ebrill

MICROSOFT EXCEL - CANOLRADD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 12 Mawrth

MICROSOFT EXCEL - CANOLRADD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 24 Hydref

MICROSOFT EXCEL - CYFLWYNIAD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 30 Ionawr

Retail & Customer Service

Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer - Darparu'r Croeso Gorau

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 10:00 - Dydd Mercher, 29 Tachwedd

Cyflwyniad i'r Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnesau

Cost £75
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Iau, 09 Tachwedd

UWCH-WERTHU - GWNEUD YN FAWR O BOB CYFLE

Cost £75
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 14 Mawrth

UWCH-WERTHU - GWNEUD YN FAWR O BOB CYFLE

Cost £75
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 13 Mehefin

UWCH-WERTHU - GWNEUD YN FAWR O BOB CYFLE

Cost £75
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 16 Tachwedd

Return to study

Sgiliau Sylfaenol ym maes Troseddeg

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mawrth, 28 Tachwedd

Sgiliau Sylfaenol ym maes Cymdeithaseg

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Iau, 30 Tachwedd

Sgiliau Sylfaenol ym maes Seicoleg Troseddeg

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Mawrth, 28 Tachwedd

Sgiliau Ysgrifennu Creadigol

Cost £80
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Iau, 30 Tachwedd

Sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith

Cyfrifiadura a Sgiliau Digidol - Dechreuwyr

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Iau, 07 Medi

Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Llun, 04 Medi

Hyfforddiant Athrawon

Cyflwyniad i Gefnogi Rhai sydd ag Anawsterau ac Anableddau Dysgu

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 26 Medi


Lleoliad y Campws


Rhodfa Faenol
Abergele
LL22 7HT

01745 828 100

Llywio i'r lleoliad hwn:Cyfeiriad 'what3words'     ///supposes.magma.flip