Abergele

Rhodfa Faenol
LL22 7HT
01745 828 100

Ar Gampws Abergele ceir dewis eang o gyrsiau y gallwch eu dilyn o ran diddordeb neu er mwyn mynd ymlaen yn uniongyrchol i waith neu gwrs prifysgol. Maent yn cynnwys cyrsiau ym maes Gweinyddu a Busnes, cyrsiau i Gynorthwywyr Dosbarth, cyrsiau ym maes Cyfrifiadura a Chyllid, a chyrsiau iaith.

Mae'r cyfleusterau ar y campws yn cynnwys llyfrgell, gweithdy TG a chaffi.

Coleg Llandrillo Abergele Campus

Prosbectws ar-lein campws Abergele

Art & Design and Photography

Ffotograffiaeth Ddigidol Lefel 1

Cost £189
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Llun, 12 Medi

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 13 Medi

Diwydiant Adeiladu

HIGHFIELD DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN EGWYDDORION COSHH

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 26 Hydref

HABC DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN EGWYDDORION CODI A CHARIO

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 04 Hydref

HABC DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN EGWYDDORION CODI A CHARIO

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 06 Rhagfyr

Gweithio'n Ddiogel (IOSH)

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Llun, 26 Medi

Gweinyddiaeth Busnes

Agored Cymru - Cyfrifon Cyfrifiadurol Lefel 2 (SAGE)

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mercher, 14 Medi

Agored Cymru - Sgiliau Cadw Cyfrifon A Chyfrifydda Lefel 2

Cost £263
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Llun, 12 Medi

Cadw Cyfrifon ar Bapur

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mercher, 14 Medi

Courses for Leisure

Sbaeneg (Cam 2)

Cost £80
Dyddiad Cychwyn 19:30 - Dydd Llun, 05 Medi

Sbaeneg (Cam 3)

Cost £80
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 06 Medi

Sbaeneg, Cam 4

Cost £80
Dyddiad Cychwyn 19:30 - Dydd Mawrth, 06 Medi

Paentio Dyfrlliw

Cost £50
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 13 Medi

Deaf studies and sign language

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Llun, 12 Medi

Lletygarwch ac Arlwyo

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 04 Mai

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 07 Rhagfyr

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 11 Ionawr

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 19 Ebrill

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 14 Gorffennaf

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 19 Hydref

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 02 Mai

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 27 Medi

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 17 Ionawr

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 09 Mai

Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Cost £200
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 01 Chwefror

Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Cost £200
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 04 Hydref

Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Cost £200
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 25 Ebrill

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf

Dyfarniad Highfield Lefel 4 ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Cost £285
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mercher, 01 Mawrth

TG a'r Cyfryngau

MICROSOFT EXCEL - UWCH

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 06 Ionawr

MICROSOFT EXCEL - UWCH

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 26 Mai

MICROSOFT EXCEL - CANOLRADD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 24 Mawrth

MICROSOFT EXCEL - CANOLRADD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 04 Tachwedd

MICROSOFT EXCEL - CYFLWYNIAD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 17 Chwefror

MICROSOFT EXCEL - CYFLWYNIAD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 23 Medi

Return to study

Ysgrifennu Creadigol ar sail Profiad a Dychymyg

Cost £80
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Iau, 08 Medi

Saesneg Cyn-TGAU

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 06 Medi

Mathemateg Cyn-TGAU

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 06 Medi

Sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith

Cyflwyniad i Seicoleg Troseddeg

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Mawrth, 06 Medi

Cyfrifiadurol - Ddechreuwyr

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Iau, 15 Medi

Sgiliau Digidol ar gyfer Busnes

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Iau, 08 Medi

Tystysgrif Lefel 2 mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Llun, 05 Medi

Specialist/Other

Sgiliau Sylfaenol ym maes Troseddeg

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mawrth, 06 Medi

Sgiliau Sylfaenol ym maes Cymdeithaseg

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Iau, 08 Medi

Cymryd Cofnodion yn Effeithiol

Cost £75
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 01 Rhagfyr

Terminoleg Meddygol Lefel 2

Cost £142
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 06 Medi

Terminoleg Meddygol Lefel 2

Cost £142
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Iau, 08 Medi

Sbaeneg (Cam 1)

Cost £80
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Llun, 05 Medi

Hyfforddiant Athrawon

Cyflwyniad i Gefnogi Rhai sydd ag Anawsterau ac Anableddau Dysgu

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 27 Medi


Lleoliad y Campws