Abergele

Ar Gampws Abergele ceir dewis eang o gyrsiau y gallwch eu dilyn o ran diddordeb neu er mwyn mynd ymlaen yn uniongyrchol i waith neu gwrs prifysgol. Maent yn cynnwys cyrsiau ym maes Gweinyddu a Busnes, cyrsiau i Gynorthwywyr Dosbarth, cyrsiau ym maes Cyfrifiadura a Chyllid, a chyrsiau iaith.

Mae'r cyfleusterau ar y campws yn cynnwys llyfrgell, gweithdy TG a chaffi.

Coleg Llandrillo Abergele Campus

Prosbectws rhan amser ar-lein campws Abergele

Diwydiant Adeiladu

HIGHFIELD DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN EGWYDDORION COSHH

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 19 Ebrill

HABC DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN EGWYDDORION CODI A CHARIO

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 27 Gorffennaf

Gweithio'n Ddiogel (IOSH)

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Llun, 06 Chwefror

Gweithio'n Ddiogel (IOSH)

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 24 Mai

ABC DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN EGWYDDORION CODI A CHARIO

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 11 Ebrill

Asesu Risg Lefel 2

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 04 Ebrill

Asesu Risg Lefel 2

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 24 Ionawr

Asesu Risg Lefel 2

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 07 Mawrth

Business & Management

Agored Cymru - Cyfrifon Cyfrifiadurol Lefel 2

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mercher, 11 Ionawr

AGORED CYMRU - CYFRIFON CYFRIFIADUROL LEFEL 3 (SAGE)

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mercher, 11 Ionawr

L2 Sgiliau Cyfathrebu mewn Amgylchedd Meddygol

Cost £159
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Mercher, 01 Mawrth

L2 Trawsgrifio Sain ym maes Meddygaeth

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Iau, 16 Mawrth

L2 Trawsgrifio Sain ym maes Meddygaeth

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Llun, 27 Chwefror

L2 Termau Meddygol i Weinyddwyr

Cost £180
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Iau, 09 Chwefror

L2 Termau Meddygol i Weinyddwyr

Cost £180
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 07 Chwefror

Business, Finance, Law & Management

Cadw Cyfrifon ar bapur - Agored

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mercher, 11 Ionawr

Lletygarwch ac Arlwyo

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 18 Gorffennaf

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 04 Mai

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 25 Gorffennaf

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 02 Mai

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 12 Ionawr

Highfield Lefel 2 mewn Bwyd Iach a Deietau Arbennig

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 25 Mai

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 17 Ionawr

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 09 Mai

Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Cost £200
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 05 Gorffennaf

TG a'r Cyfryngau

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Ddigidol

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 10 Ionawr

MICROSOFT EXCEL - UWCH

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 27 Ionawr

MICROSOFT EXCEL - UWCH

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 26 Mai

MICROSOFT EXCEL - CANOLRADD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 24 Mawrth

MICROSOFT EXCEL - CYFLWYNIAD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Gwener, 17 Chwefror

Retail & Customer Service

UWCH-WERTHU - GWNEUD YN FAWR O BOB CYFLE

Cost £60
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 14 Mawrth

Return to study

Sgiliau Sylfaenol ym maes Troseddeg

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Mawrth, 10 Ionawr

Sgiliau Sylfaenol ym maes Cymdeithaseg

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Iau, 12 Ionawr

Sgiliau Sylfaenol ym maes Seicoleg Troseddeg

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Mawrth, 10 Ionawr

Gwella'ch Saesneg (Cyfle Arall)

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Gwener, 13 Ionawr

Ysgrifennu Creadigol 2 - Agored

Cost £80
Dyddiad Cychwyn 13:00 - Dydd Iau, 12 Ionawr

Mathemateg Cyn-TGAU

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 10 Ionawr

Sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith

Cyfrifiadurol - Ddechreuwyr

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Iau, 12 Ionawr

Hyfforddiant Athrawon

Dyfarniad CACHE L3 mewn Cefnogi, Addysgu a Dysgu

Cost £281
Dyddiad Cychwyn 09:30 - Dydd Llun, 30 Ionawr

Cyflwyniad i Gefnogi Rhai sydd ag Anawsterau ac Anableddau Dysgu

Cost £0
Dyddiad Cychwyn 18:00 - Dydd Mawrth, 07 Chwefror


Lleoliad y Campws


Rhodfa Faenol
Abergele
LL22 7HT

01745 828 100

Llywio i'r lleoliad hwn:Cyfeiriad 'what3words':     ///supposes.magma.flip