Abergele

Ar Gampws Abergele ceir dewis eang o gyrsiau y gallwch eu dilyn o ran diddordeb neu er mwyn mynd ymlaen yn uniongyrchol i waith neu gwrs prifysgol. Maent yn cynnwys cyrsiau ym maes Gweinyddu a Busnes, cyrsiau i Gynorthwywyr Dosbarth, cyrsiau ym maes Cyfrifiadura a Chyllid, a chyrsiau iaith.

Mae'r cyfleusterau ar y campws yn cynnwys llyfrgell, gweithdy TG a chaffi.

Campws Abergele

Prosbectws rhan amser ar-lein campws Abergele

Iechyd a Diogelwch

Cymorth Cyntaf Brys - Cymhwyster Lefel 3 (1 diwrnod)

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 11 Mehefin

Cymorth Cyntaf Brys - Cymhwyster Lefel 3 (1 diwrnod)

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Llun, 05 Awst

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Cymhwyster Lefel 3 (3 diwrnod)

Cost £235
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Llun, 05 Awst

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Cymhwyster Lefel 3 (3 diwrnod)

Cost £235
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 11 Mehefin

Gweithio'n Ddiogel (IOSH)

Cost £145
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Llun, 10 Mehefin

Rheoli’n Ddiogel (IOSH)

Cost £375
Dyddiad Cychwyn 08:30 - Dydd Llun, 03 Mehefin

Lletygarwch ac Arlwyo

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 18 Gorffennaf

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 24 Gorffennaf

Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Cost £200
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 09 Gorffennaf

Dyfarniad Highfield Lefel 4 ym maes Arlwyo, Gweithgynhyrchu neu Fanwerthu

Cost £285
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 04 Chwefror

TG a'r Cyfryngau

MICROSOFT EXCEL - UWCH

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 29 Ebrill

MICROSOFT EXCEL - UWCH

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 03 Rhagfyr

MICROSOFT EXCEL - CANOLRADD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 22 Hydref

MICROSOFT EXCEL - CANOLRADD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 11 Mawrth

MICROSOFT EXCEL - CYFLWYNIAD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 28 Ionawr

MICROSOFT EXCEL - CYFLWYNIAD

Cost £95
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 10 Medi

Retail & Customer Service

UWCH-WERTHU - GWNEUD YN FAWR O BOB CYFLE

Cost £75
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 13 Mehefin


Lleoliad y Campws


Rhodfa Faenol
Abergele
LL22 7HT

01745 828 100

Llywio i'r lleoliad hwn:Cyfeiriad 'what3words'     ///supposes.magma.flip