Dolgellau

Ar Gampws Dolgellau, cynigir amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol i fyfyrwyr a gwblhaodd eu TGAU yn yr ysgol. Mae’n cynnwys Chweched Meirionnydd â’i gyfleusterau addysgu modern. Mae yno ddewis eang o bynciau Lefel A ac AS, a bob blwyddyn, bydd ein myfyrwyr yn cael canlyniadau ardderchog yn eu harholiadau.

Mae CaMDA (Canolfan sgiliau mewn Peirianneg Adnewyddadwy ac Adeiladu) wedi'i lleoli ar gampws Marian yng nghanol y dref ac mae'n cynnig ystod eang o gyrsiau yn y sectorau Adeiladu a Pheirianneg.

Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys ffreutur, llyfrgell, Bwyty’r Gader a salon gwallt a harddwch.

Lleoliad y Campws


Ffordd Ty'n y Coed
Dolgellau
LL40 2SW

01341 422 827

Llywio i'r lleoliad hwn:Cyfeiriad 'what3words'     ///smiled.rust.sniff