Dolgellau

Ffordd Ty'n y Coed
LL40 2SW
01341 422 827

Ar Gampws Dolgellau, cynigir amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol i fyfyrwyr a gwblhaodd eu TGAU yn yr ysgol. Mae’n cynnwys Chweched Meirionnydd â’i gyfleusterau addysgu modern. Mae yno ddewis eang o bynciau Lefel A ac AS, a bob blwyddyn, bydd ein myfyrwyr yn cael canlyniadau ardderchog yn eu harholiadau.

Mae CaMDA (Canolfan Sgiliau ym maes Ynni Adnewyddadwy, Peirianneg ac Adeiladu) wedi'i leoli ar gampws y Marian ger canol y dref.

Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys ffreutur, llyfrgell, Bwyty’r Gader a salon gwallt a harddwch.

Coleg Meirion Dwyfor Dolgellau Campus

Prosbectws ar-lein campws Dolgellau

Diwydiant Adeiladu

Cymorth Cyntaf Brys - Cymhwyster Lefel 3 (1 diwrnod)

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Llun, 12 Medi

Cymorth Cyntaf Brys - Cymhwyster Lefel 3 (1 diwrnod)

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Llun, 14 Tachwedd

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (3 diwrnod)

Cost £235
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Llun, 12 Medi

Highfield - Asesiad risg. L2

Cost £145
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 11 Hydref

HIGHFIELD DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN EGWYDDORION COSHH

Cost £80
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Llun, 22 Awst

PASMA (Cwrs Hyfforddi Safonol -Twr Mynediad Symudol)

Cost £125
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 11 Awst

Gweithio ar Uchder - PASMA

Cost £75
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf

Engineering, Renewable Energy and Power

Olwynion Sgraffinio

Cost £65
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 19 Hydref

Olwynion Sgraffinio

Cost £65
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 20 Medi

Iechyd a Diogelwch

HABC DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN EGWYDDORION CODI A CHARIO

Cost £100
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 23 Awst

Lletygarwch ac Arlwyo

Tystysgrifau Cenedlaethol BIIAB i Ddalwyr Trwydded Bersonol

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 27 Hydref

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 08 Mehefin

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 16 Chwefror

Highfield Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Iau, 06 Hydref

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 07 Mehefin

Dyfarniad Highfield Lefel 2 mewn HACCP

Cost £70
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 22 Mawrth

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Cost £130
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mawrth, 07 Chwefror

Highfield Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

Cost £200
Dyddiad Cychwyn 09:00 - Dydd Mercher, 09 Tachwedd


Lleoliad y Campws