Bangor

Mae'r dewis helaeth o gyfleusterau a gwasanaethau a geir ar y campws yn cynnwys caffi Costa Coffee.

Saif y campws ym Mangor Uchaf, o fewn cyrraedd hwylus i gyfleusterau ardderchog a llwybrau cludiant cyhoeddus.

Mae Campws Bangor hefyd yn cynnwys hen ysgol Friars, sy’n adeilad rhestredig Gradd II. Yno mae bwyty hyfforddi trwyddedig a salonau gwallt a harddwch y coleg.

Campws Bangor

Lleoliad y Campws


Ffordd Ffriddoedd
Bangor
LL57 2TP

01248 370 125

Llywio i'r lleoliad hwn:Cyfeiriad 'what3words'     ///offers.apart.helm