Bangor

Ffordd Ffriddoedd
LL57 2TP
01248 370 125

Mae'r dewis helaeth o gyfleusterau a gwasanaethau a geir ar y campws yn cynnwys caffi Costa Coffee.

Saif y campws ym Mangor Uchaf, o fewn cyrraedd hwylus i gyfleusterau ardderchog a llwybrau cludiant cyhoeddus.

Mae Campws Bangor hefyd yn cynnwys hen ysgol Friars, sy’n adeilad rhestredig Gradd II. Yno mae bwyty hyfforddi trwyddedig a salonau gwallt a harddwch y coleg.

Coleg Menai Bangor Campus

Lleoliad y Campws