Llangefni

Ffordd Penmynydd
LL77 7HY
01248 383 348

Saif Campws Llangefni mewn llecyn gwledig hardd ar gyrion y dref, ac mae ar y llwybr cludiant cyhoeddus.

Mae'r campws hwn wedi elwa ar y buddsoddi mawr a wnaed mewn cyfleusterau newydd fel y Ganolfan Astudiaethau Gofal, y Ganolfan Sgiliau Adeiladu, y Ganolfan Ynni a'r Ganolfan Hyfforddi ym maes Peiriannau Trwm.

Ymhlith y cyfleusterau mae ffreutur, siop, caffi Costa Coffee, llyfrgell a chanolfan adnoddau.

Coleg Menai Llangefni Campus

Lleoliad y Campws