Pwllheli

Penrallt
LL53 5EB
01758 701 385

Sefydlwyd Campws Pwllheli i wasanaethu ardal Llŷn ac Eifionydd ac mae yno ddewis eang o gyrsiau Lefel A ac AS a chyrsiau galwedigaethol i fyfyrwyr a gwblhaodd eu TGAU yn yr ysgol.

Bydd myfyrwyr y Campws hwn yn cael canlyniadau Lefel A eithriadol o dda’n gyson; yn wir, mae’r canlyniadau gyda’r gorau yng Nghymru.

Yng Nghanolfan yr Hafan yn y Marina, cynhelir amryw o gyrsiau sy’n ymwneud ag Adeiladu Cychod, Peirianneg Forol a Gwasanaethau Morol Ategol. Ymhlith y cyfleusterau mae’r ffreutur (sy’n cynnwys caffi Costa Coffee) a’r llyfrgell.

Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli Campus

Beth allwch chi ei astudio yma

Lleoliad y Campws