Pwllheli

Sefydlwyd Campws Pwllheli i wasanaethu ardal Llŷn ac Eifionydd ac mae yno ddewis eang o gyrsiau Lefel A ac AS a chyrsiau galwedigaethol i fyfyrwyr a gwblhaodd eu TGAU yn yr ysgol.

Bydd myfyrwyr y Campws hwn yn cael canlyniadau Lefel A eithriadol o dda’n gyson; yn wir, mae’r canlyniadau gyda’r gorau yng Nghymru.

Mae Canolfan Hafan y Coleg yn y Marina yn darparu cyrsiau Peirianneg a Pheirianneg Forol.

Yng Nghanolfan yr Hafan yn y Marina, cynhelir amryw o gyrsiau Peirianneg a Pheirianneg Forol.

Ymhlith y cyfleusterau mae’r ffreutur (sy’n cynnwys caffi Costa Coffee) a’r llyfrgell.

Lleoliad y Campws


Penrallt
Pwllheli
LL53 5EB

01758 701 385

Llywio i'r lleoliad hwn:Cyfeiriad 'what3words'     ///worthy.regress.filed