Tystysgrif mewn Gwasanaethau Glanhau

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Cyfrif Dysgu Personol
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
  Busnes a Rheoli
  Specialist / Other
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  14 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych wedi'ch cyflogi fel glanhawr mewn busnes bach neu fawr, ar y cwrs hwn cewch feithrin sgiliau a gwybodaeth i wella'ch perfformiad yn y gweithle, a chewch wybod beth yw'r gofynion cyfreithiol o ran Iechyd a Diogelwch.

Gofynion mynediad

 • Yn cael eich cyflogi yn y diwydiant glanhau e.e. mewn cartref gofal, ysbyty, swyddfa, ysgol neu lety cyhoeddus

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Cyflwyno gwybodaeth
 • Arsylwadau ymarferol
 • Astudio'n unigol

Asesiad

 • Asesu parhaus
 • Casglu tystiolaeth ategol
 • Creu portffolio

Dilyniant

Symud ymlaen o Lefel 2 i rôl goruchwyliwr ar Lefel 3.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol