Cludiant

Cod ymddygiad y coleg wrth ddefnyddio cludiant y coleg

Cod Ymddygiad ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Coleg

Cliciwch yma i lawrlwytho poster Cod Ymddygiad ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Coleg ar ffurf PDF.

Ni fyddwn yn caniatáu unrhyw gamymddwyn ar drafnidiaeth coleg. Bydd rhai sy’n camymddwyn yn gyson ac/neu yn ddifrifol yn colli eu hawl i deithio.

Bydd y coleg yn monitro ymddygiad ar y bysiau ac yn disgyblu unrhyw fyfyriwr lle bo angen.

Mae’r Cod Ymddygiad ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Coleg yn adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru ac y gallai newidiadau i ganllawiau cenedlaethol effeithio ar y cod hwn.

Eich cyfrifoldeb chi yw canfod pa wasanaethau sy'n cysylltu â'i gilydd.

Dim ond llwybrau sy'n rhan o'r Rhwydwaith y mae modd eu defnyddio gyda'r Tocyn Teithio. Nid yw pob taith ar gael i chi felly mae'n bwysig eich bod yn edrych yn fanwl ar yr amserlenni sy'n dangos pa deithiau sydd ar gael cyn prynu'r tocyn.

Ble mae'r gwasanaeth dan gontract i'r Awdurdod bydd yr hawl teithio fel a ganlyn:

  • Rhaid i bob taith i'r ysgol / coleg ddod i ben cyn 12:00, ac,
  • ni chaiff y daith adref gychwyn cyn 13:00 nac ar ôl 18:00.

Mae cyfyngiadau pellach ar wasanaeth 12. Os ydych yn ansicr pa wasanaethau sydd ar gael i chi neu am help gyda'r amserlenni, holwch yn yr ysgol / coleg neu ffoniwch Galw Gwynedd ar 01766 771000.