Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gweithgareddau Antur Awyr Agored Lefel 2 (Dechrau ym mis Ionawr)

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Llandrillo-yn-Rhos
  • Dull astudio:
    Llawn Amser
  • Hyd:

    20 wythnos, 3 diwrnod yr wythnos

Gwnewch gais
×

Gweithgareddau Antur Awyr Agored Lefel 2 (Dechrau ym mis Ionawr)

Llawn Amser (Addysg Bellach)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu Chromebook y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae’r cymhwyster yn rhoi cyfleoedd i'r dysgwyr ymgysylltu â phrofiadau go iawn sy’n eu hannog i ddysgu a dangos chwilfrydedd trwy unedau ymarferol ac unedau theori amrywiol.

Bydd llawer o wahanol weithgareddau cyffrous ar gael i'r dysgwyr a byddant yn cymryd rhan mewn diwrnodau dysgu yn yr awyr agored gan ddatblygu sgiliau ymarferol a dod i ddeall pwysigrwydd diogelwch personol a defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol.

Bydd y dysgwyr yn meithrin dealltwriaeth o bynciau'n ymwneud ag iechyd fel maeth, yn ogystal â datblygu sgiliau arwain a gwaith tîm trwy gynllunio ac arwain gweithgareddau. Bydd cyfle hefyd i gwblhau gwobr Dug Caeredin.

Gofynion mynediad

4 TGAU gradd D neu uwch. Rhaid i'r rhain gynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg a Mathemateg / Rhifedd
NEU os ydych chi'n symud o gwrs Lefel 1 dylech feddu ar gymhwyster Lefel 1 perthnasol, ar lefel teilyngdod

Cyflwyniad

Cymysgedd o ddysgu ymarferol (yn yr awyr agored) a dysgu damcaniaethol

Asesiad

Gwaith cwrs

Dilyniant

Gweithgareddau Awyr Agored BTEC Lefel 3

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Llawn Amser (Addysg Bellach)

Lefel: 2

Maes rhaglen:

  • Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Myfyriwr yn chwarae rygbi