Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

CITB SSSTS (Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylwyr Safleoedd)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  CIST-Llangefni
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 diwrnod

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheolwyr llinell gyntaf, fformyn, pen-gweithwyr, arweinwyr tîm, goruchwylwyr a rhai sydd â chyfrifoldebau goruchwylio neu sy'n paratoi at gael cyfrifoldebau o'r fath. Mae'r cwrs SSSTS wedi'i gymeradwyo gan yr United Kingdom Contractors Group fel yr hyfforddiant safonol i oruchwylwyr sy'n gweithio ar safleoedd UKCG.


Dyddiadau Cwrs

86B Bowen Court, Parc Busnes Llanelwy

Mae gofyn am gyfweliad cyn cofrestru ar gyfer y cwrs hwn. Ffoniwch ni ar 08445 460 460 am wybodaeth bellach.

DyddiadAmserDyddiauOriauWythnosauCostArchebionCod
08/07/202408:00 Dydd Llun, Dydd Mawrth14.001 £2500 / 12D0018829

Cyflwyniad

Caiff y cwrs rhyngweithiol hwn ei gyflwyno drwy gyfrwng astudiaethau achos, trafodaethau yn y dosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs CITB SSSTS bydd gofyn i ymgeiswyr sefyll papur arholiad yn cynnwys 25 cwestiwn. Bydd 4 o'r rhain yn ymwneud â phwysigrwydd diogelwch a byddant angen ateb ysgrifenedig byr. Mae'r cwestiynau amlddewis yn werth 1 pwynt yr un a'r cwestiynau ar bwysigrwydd diogelwch yn werth rhwng 1 a 3 phwynt yr un. Er mwyn llwyddo ar y cwrs, RHAID i'r ymgeiswyr ateb POB cwestiwn ar bwysigrwydd diogelwch yn gywir. Cyfradd basio'r cwrs SMSTS yw 80% (24 allan o 30 cwestiwn).

Dilyniant

Y cam nesaf fyddai cwrs hyfforddi CITB SMSTS (Site Management Safety Training Scheme).

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Iechyd a Diogelwch

Dwyieithog:

n/a

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Myfyrwyr yn edrych trwy 'total station'

Iechyd a Diogelwch

Dau fyfyriwr yn trafod gwaith ar liniadur