CITB SSSTS (Cynllun Hyfforddiant Diogelwch Goruchwylwyr Safleoedd) (Cwrs Dysgu o Bell/Ar-lein dan arweiniad tiwtor)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Remote Learning
 • Math o gwrs:
  Cyrsiau Byr
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
  Cyfrif Dysgu Personol
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2 diwrnod

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheolwyr llinell gyntaf, fformyn, pen-gweithwyr, arweinwyr tîm, goruchwylwyr a rhai sydd â chyfrifoldebau goruchwylio neu sy'n paratoi at gael cyfrifoldebau o'r fath. Mae'r cwrs SSSTS wedi'i gymeradwyo gan yr United Kingdom Contractors Group fel yr hyfforddiant safonol i oruchwylwyr sy'n gweithio ar safleoedd UKCG.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno o bell gan diwtor mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein a rhaid i'r unigolion gael mynediad at gyfrifiadur personol, gliniadur neu tablet addas gyda chysylltiad rhyngrwyd cadarn sy'n ddigonol i ymdopi â dosbarthu ar-lein

Gofynion mynediad

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno o bell gan diwtor mewn ystafell ddosbarth rithwir ar-lein a rhaid i'r unigolion gael mynediad at gyfrifiadur personol, gliniadur neu tablet addas gyda chysylltiad rhyngrwyd cadarn sy'n ddigonol i ymdopi â dosbarthu ar-lein

Cyflwyniad

Caiff y cwrs rhyngweithiol hwn ei gyflwyno drwy gyfrwng astudiaethau achos, trafodaethau yn y dosbarth, gwaith grŵp a chyflwyniadau grŵp.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs CITB SSSTS bydd gofyn i ymgeiswyr sefyll papur arholiad yn cynnwys 25 cwestiwn. Bydd 4 o'r rhain yn ymwneud â phwysigrwydd diogelwch a byddant angen ateb ysgrifenedig byr. Mae'r cwestiynau amlddewis yn werth 1 pwynt yr un a'r cwestiynau ar bwysigrwydd diogelwch yn werth rhwng 1 a 3 phwynt yr un. Er mwyn llwyddo ar y cwrs, RHAID i'r ymgeiswyr ateb POB cwestiwn ar bwysigrwydd diogelwch yn gywir. Cyfradd basio'r cwrs SMSTS yw 80% (24 allan o 30 cwestiwn).

Dilyniant

Y cam nesaf fyddai cwrs hyfforddi CITB SMSTS (Site Management Safety Training Scheme).

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Cyfrif Dysgu Personol
Cyfrif Dysgu Personol