Gweithdy ar Dechnegau Cerameg

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Rhan amser
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2
 • Maes Rhaglenni:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Hyd:

  30 wythnos (5 awr yr wythnos)

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Cyflwyniad i gerameg a chyfle i ddatblygu amrywiaeth eang o dechnegau cerameg sy'n ymwneud â sgiliau'r grefft. Adeiladu â llaw, llunio a thrin clai Cyflwyniad i staenio a sgleinio er mwyn meithrin arddull greadigol bersonol. Mae tanio'n rhan o'r cwrs a defnyddir ymchwil a dulliau ymarferol ym mhob rhan o'r broses er mwyn creu'r gwaith gorffenedig.

Mae croeso i fyfyrwyr sydd eisoes â rhai sgiliau ymuno â'r cwrs i wella'u gallu yn y grefft.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Gwaith ymarferol, arddangosiadau a chyflwyniadau byr.

Asesiad

Caiff y gwaith ei asesu ar ddiwedd y cwrs.

Dilyniant

Datblygu portffolio er mwyn ymuno â chyrsiau llawn neu ran-amser eraill – er enghraifft, darpariaeth Lefel 2 neu 3 megis BTEC neu Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.