Polisïau a Gweithdrefnau Addysg Uwch

Dolenni i Bolisïau a Gweithdrefnau holl raglenni Addysg Uwch. Mae Polisïau yn ddibynnol ar bwy sy'n dilysu/dyfarnu/breinio eich cwrs.

Os nad ydych yn siŵr pa bolisi sy'n berthnasol i'ch rhaglen astudio chi, cysylltwch â Matthew Neale ar m.neale@gllm.ac.uk

Ar gyfer cyrsiau sy'n cael eu:

Darperir gan Brifysgol Bangor (yn cynnwys Prentisiaethau Uwch a rhai rhaglenni Plismona)