Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Polisïau a Gweithdrefnau Addysg Uwch

Dolenni i Bolisïau a Gweithdrefnau holl raglenni Addysg Uwch. Mae Polisïau yn ddibynnol ar bwy sy'n dilysu/dyfarnu/breinio eich cwrs. Os nad ydych yn siŵr pa bolisi sy'n berthnasol i'ch rhaglen astudio, cysylltwch â Emily Jakeman ar e.jakeman@gllm.ac.uk.

Darperir gan Brifysgol Bangor (yn cynnwys Prentisiaethau Uwch a rhai rhaglenni Plismona)

Noder os gwelwch yn dda: Ar gyfer polisïau eraill sy'n berthnasol i ddysgwyr GLLM, ewch i'r dudalen polisïau.