Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Mae salon trin gwallt Headlines ym Mhentraeth yn chwilio am steilydd hyderus a chreadigol i ymuno gyda'n tîm trin gwallt cynnes a chroesawgar.

Disgrifiad Swydd:

  • Mae arnom angen rhywun gydag o leiaf 5 mlynedd o brofiad mewn salon.
  • Mae personoliaeth gyfeillgar yn allweddol i'r swydd hon gan ein bod yn ceisio darparu gwasanaeth o safon uchel iawn i'r nifer dda o gwsmeriaid rheolaidd sydd gennym.
  • Mae'n bwysig iawn i ni recriwtio aelodau tîm rhagweithiol sydd â gwerthoedd cryf sy'n cyd-fynd â'n gwerthoedd ni yma yn Headlines.
  • Rhaid i chi fod yn hyderus â phob agwedd o drin gwallt gan gynnwys lliwio a thorri i ddynion a merched.
  • Gwybodaeth ardderchog am wasanaeth i gwsmeriaid a thrin gwallt.
  • Mae agwedd gadarnhaol yn hanfodol.

Cyflog:
Mae'r tâl i'w drafod ac yn dibynnu ar brofiad.

Oriau:
Y Math o Swydd: Llawn amser (gellir trafod oriau)


Sut i wneud cais

Cysylltwch ag Emma Davies - 01248 450698


Manylion Swydd

Lleoliad

Pentraeth

Sir

Ynys Môn

categori

Llawn Amser

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Dyddiad cau

05.07.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi