Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Nyrs Ddeintyddol dan Hyfforddiant

Enw'r Cyflogwr

FHP Caernarfon Dental

Dyddiad cau

29 Medi 2023

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Caernarfon, Gwynedd

Prentis - Swyddog Clerigol

Enw'r Cyflogwr

Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)

Dyddiad cau

29 Medi 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Llanfairfechan, Conwy

Prentis Therapydd Sba

Enw'r Cyflogwr

Hilton Garden Inn Snowdonia

Dyddiad cau

29 Medi 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Dolgarrog, Conwy

Logistics / Warehouse Operator

Enw'r Cyflogwr

Lunar Networks

Dyddiad cau

29 Medi 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Llandudno Junction, Conwy

Weldiwr/Gwneuthurwr

Enw'r Cyflogwr

Ifor Williams Trailers LTD

Dyddiad cau

30 Medi 2023

Sector

Peirianneg / Engineering

Lleoliad

Corwen, Gwynedd

Gwneuthurwr/Weldiwr dan Hyfforddiant (Ni oes angen profiad blaenorol)

Enw'r Cyflogwr

Ifor Williams Trailers LTD.

Dyddiad cau

30 Medi 2023

Sector

Peirianneg / Engineering

Lleoliad

Corwen, Gwynedd

Level 3 Hairdressing Apprentice

Enw'r Cyflogwr

Cara Hillidge Hair Extensions

Dyddiad cau

30 Medi 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Prestatyn, Sir Ddinbych

Gwirfoddolwr Ymddygiad Llety Cathod

Enw'r Cyflogwr

Canolfan Anifeiliaid Bryn-y-Maen RSPCA

Dyddiad cau

30 Medi 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Bryn-y-Maen, Colwyn Bay, Conwy

Cymhorthydd Personol

Enw'r Cyflogwr

Cyngor Sir Ynys Môn

Dyddiad cau

02 Hyd 2023

Sector

Busnes a Rheoli / Business & Management

Lleoliad

Llangefni, Ynys Môn

Cyfrifydd dan Hyfforddiant

Enw'r Cyflogwr

Butterworths Chartered Accountants

Dyddiad cau

04 Hyd 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Conwy, Conwy

Prentis TG - L4 a 5

Enw'r Cyflogwr

REHAU

Dyddiad cau

13 Hyd 2023

Sector

Diwydiant Adeiladu / Building Industry

Lleoliad

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

Prentis Gweinyddwr Benthyciadau

Enw'r Cyflogwr

Cambrian Credit Union

Dyddiad cau

27 Hyd 2023

Sector

Busnes a Rheoli / Business & Management

Lleoliad

Llandudno, Conwy

Prentis Swyddog Gwasanaeth i Aelodau

Enw'r Cyflogwr

Cambrian Credit Union

Dyddiad cau

27 Hyd 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Rhyl, Sir Ddinbych

Astudiaeth Recordio Llais

Enw'r Cyflogwr

Stealth Translations Ltd

Dyddiad cau

31 Hyd 2023

Sector

TG a Chyfryngau / IT & Media

Lleoliad

nationwide, Arall

Ffitiwr HGV mewn Gweithdy (Dan hyfforddiant

Enw'r Cyflogwr

Gwynedd Shipping

Dyddiad cau

30 Tach 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Gwynedd and Anglesey, Gwynedd

Tyfwr Coed

Enw'r Cyflogwr

Nelson’s Tree Services

Dyddiad cau

30 Rhag 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Edenhope / Awstralia, Arall

Torrwr ESI

Enw'r Cyflogwr

Nelson’s Tree Services

Dyddiad cau

31 Rhag 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Melbourne, Victoria/ Awstralia, Arall

STAFF GOFAL A CHEFNOGAETH

Enw'r Cyflogwr

K L CARE LIMITED

Dyddiad cau

31 Rhag 2023

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

RHYL / PRESTATYN, Sir Ddinbych

FFRIND CERDDOROL

Enw'r Cyflogwr

Lesley Evans

Dyddiad cau

16 Chwef 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Cricieth, Gwynedd

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

}