Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Syrfëwr Meintiau dan hyfforddiant

Enw'r Cyflogwr

George Corderoy & Co

Dyddiad cau

30 Medi 2022

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Bangor

Bureau Supervisor

Enw'r Cyflogwr

EIDCymru

Dyddiad cau

19 Awst 2022

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Aberystwyth

Bureau Operator

Enw'r Cyflogwr

EIDCymru

Dyddiad cau

19 Awst 2022

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Aberystwyth

Rheolwr Arlwyo

Enw'r Cyflogwr

Canolfan Addysg Awyr Agored Arthog

Dyddiad cau

15 Awst 2022

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Arthog

APPRENTICE RECEPTION, ADMIN AND FINANCE

Enw'r Cyflogwr

B AND K WILLIAMS LTD

Dyddiad cau

30 Awst 2022

Sector

Busnes a Rheoli / Business & Management

Lleoliad

Caernarfon

PRENTIS TECHNEGYDD CERBYD

Enw'r Cyflogwr

B AND K WILLIAMS LTD

Dyddiad cau

30 Awst 2022

Sector

Peirianneg / Engineering

Lleoliad

Caernarfon

Childcare Level 2 Workbased Aprenticeship

Enw'r Cyflogwr

Benllech Preschool

Dyddiad cau

12 Awst 2022

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Benllech

Cydlynydd Gweithrediadau Cynorthwyol

Enw'r Cyflogwr

Eni UK Ltd

Dyddiad cau

01 Medi 2022

Sector

Peirianneg / Engineering

Lleoliad

Northop

Cogydd/ chef dan hyfforddiant

Enw'r Cyflogwr

Hayley Roberts

Dyddiad cau

25 Awst 2022

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Prestatyn

Rolau Lletygarwch - Rheolwr Cadw Tŷ, Rheolwr Bar, Cogydd

Enw'r Cyflogwr

Druids Glen 5* Druids Glen Hotel & Golf Resort

Dyddiad cau

31 Awst 2022

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Wicklow

Gweithiwr Cymorth Preswyl

Enw'r Cyflogwr

Options Kinsale

Dyddiad cau

30 Medi 2022

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Holywell

Cogydd dan Hyfforddiant

Enw'r Cyflogwr

Hickory’s Smokehouse

Dyddiad cau

30 Medi 2022

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Llandrillo-yn-Rhos / Rhos-on-Sea

Roofer

Enw'r Cyflogwr

Llechen Lan

Dyddiad cau

30 Awst 2022

Sector

Diwydiant Adeiladu / Building Industry

Lleoliad

Llanfrothen, Penrhyndeudraeth

1st Line Support Analyst

Enw'r Cyflogwr

ITAS Ltd

Dyddiad cau

21 Awst 2022

Sector

Busnes a Rheoli / Business & Management

Lleoliad

Mold

Apprentice Administration and Accounting

Enw'r Cyflogwr

A1 Bookkeeping

Dyddiad cau

21 Awst 2022

Sector

Busnes a Rheoli / Business & Management

Lleoliad

Dinorwic

Gweithiwr Cymorth

Enw'r Cyflogwr

Healthcare Staff Recruitment

Dyddiad cau

19 Awst 2022

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

St Asaph

Aelod o’r Tîim

Enw'r Cyflogwr

Hafan Y Mor

Dyddiad cau

07 Tach 2022

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Pwllheli

Uwch Gynorthwy-ydd Arlwyo

Enw'r Cyflogwr

Springfield Day Nurseries

Dyddiad cau

31 Rhag 2022

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Colwyn Bay

Catering Assistant

Enw'r Cyflogwr

Springfield Day Nurseries

Dyddiad cau

31 Rhag 2022

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Colwyn Bay

Cynorthwy-ydd Meithrin

Enw'r Cyflogwr

Meithrinfeydd Dydd Springfield

Dyddiad cau

31 Rhag 2022

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Bae Colwyn

Pagination

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk