Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Torrwr ESI

Enw'r Cyflogwr

Nelson’s Tree Services

Dyddiad cau

31 Rhag 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Melbourne, Victoria/ Awstralia

Tyfwr Coed

Enw'r Cyflogwr

Nelson’s Tree Services

Dyddiad cau

30 Rhag 2023

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Edenhope / Awstralia

Gweithiwr Cymorth

Enw'r Cyflogwr

Cartrefi Cymru

Dyddiad cau

01 Chwef 2023

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Bangor

Gweithiwr Chwarae wrth Gefn

Enw'r Cyflogwr

Deganwy Out Of School Club

Dyddiad cau

15 Chwef 2023

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Deganwy

Gall Gweithwyr Cefnogi

Enw'r Cyflogwr

Treherne Care Group

Dyddiad cau

28 Chwef 2023

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

South Gwynedd

Nyrs Feithrin

Enw'r Cyflogwr

Meithrinfeydd Dydd Springfield

Dyddiad cau

31 Rhag 2022

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Colwyn Bay

Cynorthwyydd Cylch Meithrin Morfa Nefyn/Cylch Meithrin Assistant

Enw'r Cyflogwr

Cylch Meithrin Morfa Nefyn

Dyddiad cau

31 Maw 2022

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Morfa Nefyn

Gwirfoddolwr Ymgysylltu â Myfyrwyr

Enw'r Cyflogwr

NSPCC

Dyddiad cau

28 Chwef 2023

Sector

Diwydiant Adeiladu / Building Industry

Lleoliad

All across North Wales

Gofalwr

Enw'r Cyflogwr

APS Trust

Dyddiad cau

03 Rhag 2021

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Deganwy

Food & Beverage Team Members (Waiters/ress, Runners, Bar Team Members)

Enw'r Cyflogwr

Aberdunant Hall Hotel

Dyddiad cau

01 Chwef 2023

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Prentag, Porthmadog

Swyddi Gwag Tymhorol

Enw'r Cyflogwr

Trefeddian Hotel

Dyddiad cau

30 Meh 2021

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Aberdyfi

Aelod o Dîm Glanhau Llety

Enw'r Cyflogwr

Haven – Hafan Y Mor Holiday Park,

Dyddiad cau

13 Mai 2021

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Pwllheli

Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?


Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 08445 460 460 neu busnes@gllm.ac.uk