Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Swyddog Asesu Cartrefi Fforddiadwy

Enw'r Cyflogwr

Grŵp Cynefin

Dyddiad cau

21 Ebr 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Swyddfa Penygroes a gweithio o gartref, Gwynedd

Prentis Gradd Gwyddor Data (ACGCC)

Enw'r Cyflogwr

Cyngor Gwynedd Council

Dyddiad cau

25 Ebr 2024

Sector

TG a Chyfryngau / IT & Media

Lleoliad

Bangor, Gwynedd

Prentis Gradd Gwyddor Data x 2

Enw'r Cyflogwr

Cyngor Gwynedd Council

Dyddiad cau

25 Ebr 2024

Sector

TG a Chyfryngau / IT & Media

Lleoliad

Caernarfon, Gwynedd

YGC Software Engineering Degree Apprentice

Enw'r Cyflogwr

Cyngor Gwynedd Council

Dyddiad cau

25 Ebr 2024

Sector

TG a Chyfryngau / IT & Media

Lleoliad

Caernarfon, Gwynedd

Prif Chef

Enw'r Cyflogwr

Kite Surf Café

Dyddiad cau

26 Ebr 2024

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Rhyl, Sir Ddinbych

Gweithiwr chwarae/Rheolwr Wrth Gefn ar gyfer clwb cyn/ar ôl ysgol

Enw'r Cyflogwr

Discover and Do, Ysgol Bro Carmel

Dyddiad cau

26 Ebr 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Carmel, Ger Treffynnon, Sir Fflint

Rheolwr Caffi

Enw'r Cyflogwr

Cymdeithas y Beibl

Dyddiad cau

26 Ebr 2024

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Y Bala, Gwynedd

Arweinydd Cylch Meithrin

Enw'r Cyflogwr

Cylch Meithrin Mynydd Llandygai

Dyddiad cau

28 Ebr 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Bangor, Gwynedd

Weldiwr / ‘Fabricator’ – Gweithdai Boston Lodge

Enw'r Cyflogwr

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri

Dyddiad cau

30 Ebr 2024

Sector

Peirianneg / Engineering

Lleoliad

Minffordd, Porthmadog, Gwynedd

Gweithiwr dan Hyfforddiant

Enw'r Cyflogwr

Rondo/Boom Cymru

Dyddiad cau

01 Mai 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Caernarfon, Ynys Mon, Caerdydd, Arall

Prentis Arwain Gweithgareddau Chwaraeon, Lefel 2

Enw'r Cyflogwr

Urdd Gobaith Cymru

Dyddiad cau

03 Mai 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Caerffili, Caerdydd, Caerfyrddin, Gwynedd ac Ynys Mon (2 swydd), Arall

Prentis Arwain Gweithgareddau Awyr Agored Lefel 2

Enw'r Cyflogwr

Urdd Gobaith Cymru

Dyddiad cau

03 Mai 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Bala, Gwynedd

Prentis Arwain Gweithgareddau Awyr Agored, Lefel 2

Enw'r Cyflogwr

Urdd Gobaith Cymru

Dyddiad cau

03 Mai 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Llangrannog, Arall

Glanhawr rhan amser

Enw'r Cyflogwr

Jerome Pineau

Dyddiad cau

03 Mai 2024

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Llandudno, Conwy

Prentis ym maes Gweinyddu - Lefel 2

Enw'r Cyflogwr

Sports For Champions UK CIC

Dyddiad cau

10 Mai 2024

Sector

Manwerthu a Gwasanaethau i Gwsmeriaid / Retail & Customer Service

Lleoliad

Deeside, Sir Fflint

Therapyddion Sba

Enw'r Cyflogwr

Quay Hotel & Spa

Dyddiad cau

12 Mai 2024

Sector

Trin Gwallt a Therapi Harddwch / Hairdressing and Beauty Therapy

Lleoliad

Deganwy, Conwy

Cynorthwy-ydd Cynnal a Chadw

Enw'r Cyflogwr

Quay Hotel & Spa

Dyddiad cau

12 Mai 2024

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Deganwy, Conwy

Cynorthwy-ydd Bwyd a Diod

Enw'r Cyflogwr

Quay Hotel & Spa

Dyddiad cau

12 Mai 2024

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Deganwy, Conwy

Arweinydd Cylch Meithrin

Enw'r Cyflogwr

Cylch Meithrin Talhaiarn

Dyddiad cau

15 Mai 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Llanfair Talhaiarn, Conwy

Technegydd Gwasanaeth Mecanyddol

Enw'r Cyflogwr

Major R Owen Ltd

Dyddiad cau

17 Mai 2024

Sector

Peirianneg / Engineering

Lleoliad

Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Gweinyddwr Ariannol Gwesty

Enw'r Cyflogwr

Tre-Ysgawen Hall

Dyddiad cau

21 Mai 2024

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Llangefni, Ynys Môn

Cynorthwywyr Gweini Bwyd a Diod

Enw'r Cyflogwr

Tre-Ysgawen Hall

Dyddiad cau

21 Mai 2024

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Llangefni, Ynys Môn

Derbynnydd

Enw'r Cyflogwr

Tre-Ysgawen Hall

Dyddiad cau

21 Mai 2024

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Llangefni, Ynys Môn

Steilydd

Enw'r Cyflogwr

Headlines Salon Trin Gwallt

Dyddiad cau

31 Mai 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Pentraeth, Ynys Môn

Cynorthwydd Cyfrifon

Enw'r Cyflogwr

CCI Credit Management Ltd

Dyddiad cau

31 Mai 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Cynorthwywyr Blaen y Tŷ/Staff Gweini Rhan Amser

Enw'r Cyflogwr

The Fork, Cork & Feathers

Dyddiad cau

31 Mai 2024

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Lleoliad

Dolgellau, Gwynedd

Prentis Peiriannydd Efelychydd

Enw'r Cyflogwr

Lockheed Martin (RAF Valley)

Dyddiad cau

31 Mai 2024

Sector

Peirianneg / Engineering

Lleoliad

Holyhead, Ynys Môn

Astudiaeth Recordio Llais

Enw'r Cyflogwr

Stealth Translations Ltd

Dyddiad cau

28 Meh 2024

Sector

TG a Chyfryngau / IT & Media

Lleoliad

nationwide, Arall

Prentis- Cylch Meithrin

Enw'r Cyflogwr

Cylch Meithrin Tregarth

Dyddiad cau

05 Awst 2024

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Lleoliad

Bangor, Gwynedd

Gweithiwr Gofal Iechyd

Enw'r Cyflogwr

Abacare

Dyddiad cau

10 Hyd 2024

Sector

Sector Gofal / Care Sector

Lleoliad

Ynys Mon, Conwy a Gwynedd, Arall

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi

}