Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Mae angen glanhawr rhan amser ar gyfer llety gwyliau yn Ochr y Penrhyn, Llandudno

Disgrifiad Swydd
Glanhau tŷ mawr rhwng ymadawiad a dyfodiad gwesteion
Glanhau tŷ cyffredinol a gwneud gwelyau
Gweithio ar y cyd â glanhawr arall

Cymwysterau/Profiad
Dim angen cymwysterau
Nid yw profiad blaenorol yn hanfodol gan y rhoddir hyfforddiant llawn
Agwedd gadarnhaol
Sgiliau arsylwi da

Oriau
Bydd yr ymgeisydd yn rhan o dîm o wahanol lanhawyr, felly gall weithio pan/os yw ar gael, fel arfer rhwng 10am a 3pm
(bydd yn gweithio 2 awr i 4 awr ar y mwyaf)
Gall fod unrhyw ddiwrnod o'r wythnos (diwrnodau'r wythnos yn bennaf).
Diwrnod yr wythnos ar gyfartaledd

Cyflog
Yn talu uwchlaw'r isafswm cyflog


Sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch neu anfonwch neges destun at Jerome - 07810 810417


Manylion Swydd

Lleoliad

Llandudno

Sir

Conwy

categori

Rhan Amser

Sector

Lletygarwch ac Arlwyo / Hospitality & Catering

Dyddiad cau

31.05.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi