Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentis- Cylch Meithrin

Noder: Derbynnir y wybodaeth a ddangosir am bob swydd wag yn uniongyrchol gan y cyflogwr a enwir. Er ein bod ni (Grŵp Llandrillo Menai) yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wallau neu anwaith yn y geiriad a ddefnyddir.

Mae’r Cylch Meithrin yn chwilio am Prentis ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i gefnogi yr tim mewn pob
agwedd o waith y cylch am 20 awr yr wythnos am gyfnod o 18 mis.

Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.
Bydd y Prentis yn gweithio tuag at cymhwyster Level 2 gyda Grwp Llandrillo Menai.

Oriau - 16-30 awr y wythnos


Sut i wneud cais

Person cyswllt am ragor o wybodaeth a manylion cysylltu – Sophie Hughes via cylchmeithrintregarth@yahoo.co.uk


Manylion Swydd

Lleoliad

Bangor

Sir

Gwynedd

categori

Prentisiaethau

Sector

Arbenigol/Arall - Specialist / Other

Gwefan

https://findanapprenticeship.service.gov.wales/find-apprenticeship/apprentice-cylch-meithrin

Dyddiad cau

05.08.24

Logo Ariennir gan Lywordaeth Cymru

Biwro Cyflogaeth a Menter yw CAMVA@LlandrilloMenai a ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Gwarant Pobl Ifanc.


Oes gennych chi swyddi gwag yr hoffech eu llenwi?

Hoffech chi allu cyrraedd cynulleidfa darged o filoedd o fyfyrwyr?

Felly beth am hysbysebu eich swyddi AM DDIM ar ein hysbysfwrdd.

Gall y swyddi y rhown sylw iddynt ar eich rhan gynnwys:

  • Prentisiaethau
  • Swyddi llawn amser
  • Swyddi rhan-amser
  • Contractau cyfnod penodol

I hysbysebu swydd wag, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon i employerjobs@gllm.ac.uk.

Ffurflen Hysbysfwrdd Swyddi