Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  8 wythnos (2 awr yr wythnos)

Gwnewch gais
×

Gweithdy Bywluniadu

Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn helpu dysgwyr i wella eu gallu i luniadu drwy ddefnyddio model byw.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â David Clarke: clarke1d@gllm.ac.uk

Gofynion mynediad

Dim anghenion mynediad ffurfiol.

Cyflwyniad

Sesiynau stiwdio.

Asesiad

Gwaith yn cael ei asesu ar ddiwedd y cwrs.

Dilyniant

 • Cyrsiau hamdden byr eraill i ddatblygu portffolio neu gorff o waith personol.
 • Datblygu portffolio er mwyn ymuno â chyrsiau llawn neu ran-amser eraill – er enghraifft, darpariaeth Lefel 2 neu 3 megis BTEC neu Astudiaethau Sylfaen mewn Celf a Dylunio.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Potensial (Dysgu Gydol Oes)

Lefel: 1

Maes rhaglen:

 • Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dwyieithog:

n/a

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth

Myfyriwr yn gwneud llun