Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dysgu o Bell
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  6 mis

Cofrestrwch
×

ITIL® 4 Cwrs Sylfaen

Cyrsiau Rhan-amser

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych yn awyddus i weithio mewn swydd reoli o fewn y maes TG, neu reoli prosiect â phwyslais ar TG, byddai'r cwrs hwn yn fan dechrau gwych. Gan ei fod yn gwrs hyfforddi ar-lein, byddai hefyd yn addas i'r rhai sy'n awyddus i astudio yn eu hamser eu hunain, o'r gwaith neu gartref, 24/7.

Byddai'r Ardystiad ITIL® Cwrs Sylfaenol hwn hefyd yn addas ar gyfer:

 • Gweithwyr TG Proffesiynol
 • Peirianwyr Cymorth TG
 • Gweithredwyr a Chyfarwyddwyr adrannau TG
 • Peirianwyr Rhwydwaith
 • Gweithwyr TG proffesiynol presennol sy'n awyddus i bontio i reoli gwasanaeth
 • Deiliaid cymhwyster ITIL® sydd eisiau diweddaru eu gwybodaeth

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ragofynion er mwyn dechrau ein cwrs hyfforddiant ITIL® Sylfaenol 4.

Cyflwyniad

Darperir ar-lein drwy gyfrwng e-ddysgu.

Asesiad

Arholiadau ar-lein swyddogol sy'n cael eu goruchwylio

Dilyniant

I ble gall y cwrs hwn eich arwain?

Gall gwblhau ITIL® 4 Cwrs Sylfaen arwain at gwrs hyfforddiant ITIL 4 Ymarferydd, a ellir ei gwblhau mewn Dosbarth Rhithwir neu ar-lein.

Mae swyddi nodweddiadol gyda chymhwyster ITIL 4 yn cynnwys:

 • Peiriannydd Gweithrediadau Rhwydwaith - £41k
 • Rheolwr Desg Gymorth TG - £43K
 • Rheolwyr Prosiectau TG - £55k

(Ffynhonnell:Payscale)

https://www.e-careers.com/courses/itil-4-foundation-online?q=ITIL

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Rhan-amser

Lefel: 3

Maes rhaglen:

 • Cyfrif Dysgu Personol
 • Busnes a Rheoli
 • Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Busnes a Rheoli

Myfyrwyr yn siarad mewn ystafell ddosbarth

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau