Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaeth Gradd ym maes TG (Peirianneg Meddalwedd)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  Tair blynedd, sef un diwrnod ac un noson yr wythnos dros y flwyddyn academaidd.

  Mae'n bosibl hefyd y bydd pedwar sesiwn y flwyddyn i chi gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru.

Gwnewch gais
×

Prentisiaeth Gradd ym maes TG (Peirianneg Meddalwedd)

Prentisiaethau

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn i wella sgiliau, gwybodaeth a medrusrwydd unigolion sy'n gweithio yn y sector TGCh a Meddalwedd. Mae'n gwneud hyn drwy eu rhyddhau o'u gwaith i astudio yng Ngholeg Llandrillo a Phrifysgol Bangor a thrwy gynllun dysgu seiliedig ar waith.

Cyllidir y cwrs yn llawn gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Gofynion mynediad

Mae angen i chi fod mewn gwaith llawn neu ran-amser a bodloni gofynion y fframwaith ar gyfer prentisiaethau gradd.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd rhyngweithiol
 • Tiwtorialau / gweithdai
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu myfyriwr ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Byddwch yn dysgu'n anffurfiol drwy gymryd rhan, gan gael digon o gyfle i archwilio ar eich liwt eich hun a bod yn greadigol.

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau ymarferol ac aseiniadau wedi'u seilio ar theori
 • Adroddiadau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Gweithio ar brosiect
 • Portffolios
 • Aseiniadau grŵp/tîm

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Prentisiaethau

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Dwyieithog:

n/a

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau