Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llyfrgell Bae Colwyn
 • Math o gwrs:
  Dysgu Oedolion a Chymunedol
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  N/A
 • Maes rhaglen:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
 • Hyd:

  2 awr yr wythnos am 13 neu 14 wythnos, yn dibynnu ar y tymor

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n deall hanfodion defnyddio iPad, ond yn awyddus i ddysgu rhagor? Os felly, mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar eich cyfer chi!

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Cyflwyniad

Dysgu yn y dosbarth

Asesiad

Portffolios gwaith

Dilyniant

Byddai modd i chi fynd yn eich blaen i astudio nifer o raglenni gyda Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.