Prentisiaethau mewn Gwella Perfformiad Ymarferol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Work-Based Learning
 • Math o gwrs:
  Prentisiaethau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  2+3
 • Maes Rhaglenni:
  Peirianneg a Thechnoleg Ynni
 • Hyd:

  Lefel 2: 12 mis

 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r fframwaith Gwella Perfformiad Ymarferol yn cynnwys tri llwybr dysgu (Gwneud Gwaith Peirianneg Lefel 2, Gwneud Gwaith Cynhyrchu Lefel 2 a Thechnegau Gwella Busnes Lefel 2) sy'n darparu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar brentisiaid i gynnal amrywiaeth o brosesau peirianneg a chynhyrchu ar lefel led-grefftus ac ar lefel gweithredwr.

Mae'r llwybr Gwella Technegau Busnes yn sicrhau bod prosesau busnes yn cael eu cynllunio a'u cyflawni mor effeithlon â phosibl gan nodi a lleihau gwastraff a sicrhau'r ansawdd uchaf.

Gofynion mynediad

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond byddai profiad o waith peirianneg yn ddymunol.
 • Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf y NVQ.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

 • Darperir mwyafrif yr hyfforddiant yn y gweithle
 • Bydd gofyn i ddysgwyr fynychu sesiynau yn y coleg i gwblhau tasgau a phrofion theori

Asesiad

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant

O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Ar gyfer cyrsiau Prentisiaeth, rhaid cysylltu a Busnes@LlandrilloMenai ar 08445 460 460